Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Spomienka na Miroslava Válka

Autor: Spomienka na Miroslava Válka
Foto: Spomienka na Miroslava Válka
Uverejnené: 30. január 2013

V klubových a výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine sa v utorok 22. januára 2013 uskutočnil poetický podvečer venovaný Spomienke na Miroslava Válka.

Priaznivci jeho diela si po 22 rokoch od jeho smrti pripomenuli život a tvorbu tohto významného spisovateľa, prekladateľa, publicistu a kultúrneho pracovníka. Miroslav Válek písal literatúru pre deti, ale aj nezabudnuteľnú ľúbostnú lyriku. Práve texty takýchto básní si vybrali k piesňam speváci Pavol Hammel , Miroslav Žbirka a iní. Piesne Ranná električka, Jesenná láska a Po písmenku oživili nevľúdny studený podvečer v klubovni TKS , majstrovsky upravenej na kaviarenské prostredie, ktoré M. Válek rád navštevoval. Na fotkách k nemu neodmysliteľne patrí cigareta a ležérna póza v kresle. Takto si ho mohli pripomenúť aj návštevníci podvečerného podujatia Spomienka na Miroslava Válka, rovnako aj prostredníctvom jeho básní. V programe vystúpili členovia Kruhu Priateľov poézie a prózy pri SNLM v Martine – G. Hamranová, E.Potučková  a E. Benčíková, ale v úlohe recitátorov sa ocitli aj  Z. Kmeťová – riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska, Adam Kmeť,  Emka Gáborová – žiačka  ZŠ na Jahodníckej ulici a Iveta Jesenská – riaditeľka Kultúrneho strediska v Turanoch.

Miroslav Válek začínal ako redaktor vo viacerých časopisoch. Svoje prvé literárne pokusy uverejňoval v rokoch 1946 – 48 v trnavskom dvojtýždenníku Plameň. Debutoval v roku 1959 zbierkou Dotyky. Nasledovala zbierka Príťažlivosť (1961), kde medzi najznámejšie patrí báseň Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, v ktorej básnik zobrazil svoju tragickú skúsenosť s vojnou.

Miroslava Válka si mnohí pamätajú i ako politika. Bol 19 rokov ministrom kultúry v období tzv. normaliziácie i členom najvyšších orgánov komunistickej strany. Ako politik sa hlásil k normalizácii, ako minister kultúry sa snažil zmierňovať jej dopad na slovenskú kultúru. Možno práve preto sa dnes na neho často zabúda, hoci recitátormi je neraz používaný.
M. Válek bol mestský človek, z jeho básní vyznieva pragmatickosť a humanizmus, preto je ľuďom jeho poézia blízka a „poľudštila“ aj jeden sychravý podvečer a  srdcia návštevníkov podujatia „Spomienka na Miroslava Válka.“

Po poetickom programe zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko prvé stretnutie Poradného zboru umeleckého slova. Členovia poradného zboru sa budú stretávať každý mesiac, aby plánovali podujatia a súťaže súvisiace s umeleckým prednesom, či literárnymi aktivitami. Je potrebné viacej dbať na kultúru nášho vyjadrovania, starať sa o komunikačnú úroveň detí, mládeže i dospelých, motivovať ich k záujmovo umeleckej činnosti ako je umelecký prednes a literárna tvorba.

Aj z tohto dôvodu organizuje TKS každoročne súťažnú prehliadku v umeleckom prednese detí, mládeže a dospelých Vajanského Martin, ktorá je regionálnym a následne aj krajským kolom celoštátnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín. V tomto roku sa regionálna prehliadka uskutoční 8. – 12. apríla a krajská prehliadka 29. – 30. apríla a 2. mája. Pred samotnou súťažou uskutoční TKS dňa 12. februára Tvorivú dielňu umeleckého prednesu s Mgr. Jaroslavou Čajkovou – ústrednou odbornou pracovníčkou Národného osvetového centra.

Autor: Tlačová správa TKS, Bc. Jana Jarošová


Reklama

príbuzné témy

Reklama