Otvorenie školského roka a nových tried na Evanjelickej spojenej škole

Autor: Otvorenie školského roka a nových tried na Evanjelickej spojenej škole
Foto: Otvorenie školského roka a nových tried na Evanjelickej spojenej škole
Uverejnené: 02. september 2015

Myšlienka postaviť školu, ktorá by na memorandovom námestí v Martine poskytovala nielen kvalitné vzdelávanie, ale ktorá by zároveň formovala žiakov v láske ku Kristovi, sa napĺňa. Viac ako 600 žiakov Evanjelickej spojenej školy, mnohí v doprovode svojich rodičov a starých rodičov, dnes vstúpili do chrámu, aby nový školský rok začali s prosbou o Božie požehnanie. Služby Božie pokračovali slávnostným otvorením nových školských priestorov!

 

Kapacitné možnosti Evanjelického kostola v Martine boli využité na maximum

 

Uvedomili sme si to pred začiatkom slávnostného otvorenia školského roka; vo chvíli, keď do skutočne plného kostola mali vojsť ešte štyri triedy škôlkarov. Naši najmenší sa napokon posadili do bočných lavíc chrámu a okolo oltára. Všetci sme si vydýchli – zmestili sme sa.      

 

Krásny predspev Vojdite, plesajme znel v plnom kostole výnimočne sýto a zvučne. Krátko nato naučila školská kapela Evanjelickej spojenej školy (ďalej ESŠ) žiakov aj hostí ďalšiu pútavú anglickú pieseň. V jej posledných tónoch sa slávnostnému zhromaždeniu prihovorila evanjelická farárka Natália Kacianová. Inšpirujúc sa animovaným filmom „v hlave“, predstavila prítomným až päť možných emócií, ktoré sa objavujú a miznú v hlave každého človeka vo chvíli, keď čelí nástrahám každodenného života. Sú nimi radosť, strach, hnev, znechutenie smútok.

 

Józue a jeho strach 

 

Každý z nás – škôlkari, žiaci, študenti, učitelia, rodičia i starí rodičia – vníma tieto emócie aj na začiatku školského roka. V hlave sa nám hmýria otázky o hľadaní nových priateľov, zvládaní učiva, budovaní vlastnej autority či otázky o Bohu a vlastnej viere. Zatiaľ čo u niekoho na začiatku nového obdobia prevláda radosť, u iného je to možno strach alebo znechutenie. Podľa sestry Kacianovej je výborné, „že existuje niekto, kto vidí do našej hlavy, a predsa nám chce pomôcť.“ Tým niekým je Pán Ježiš, Boží Syn.

 

Sestra farárka pripomenula mnoho strachov, ktoré sužovali aj biblickú postavu Józua, vodcu izraelského národa a hlavného hrdinu rovnomennej starozákonnej knihy. „Keby sme sa vtedy pozreli do jeho hlavy, uvideli by sme tam zrejme mnoho emócií; prevládal by však zrejmä strach – či dokáže priviesť Izraelcov do zasľúbenej zeme, či zvládnu prejsť cez rieku Jordán, alebo či sa im podarí dobyť mesto Jericho. „Aby bol Józue schopný viesť ľud a neprepadnúť zúfalstvu, Boh ho povzbudzoval: „Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, Tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš“ (Joz 1,9). Tento odkaz platí aj pre nás. „Boh vidí tvoj strach, je s tebou a neopustí ťa“ – to bol dnešný biblický odkaz pre nás.

 

Opäť tlačiarňou

 

V rámci služieb Božích zaznel aj milý pozdrav amerických partnerov z Napervillu (Chicago, USA), ktorí sprevádzali myšlienku vzniku Evanjelickej spojenej školy v Martine od jej začiatku. „Pred sedemnástimi rokmi som prišiel na Memorandovo námestie v Martine a videl som riaditeľa školy Jozefa Sopoligu a prvé deti školy v doprovode dvoch učiteľov. Dnes som pred vami ako svedok zázraku!“, pozdravil pedagogický zbor dlhoročný partner a podporovateľ Gene Ryan. 

 

Americkí priatelia prišli do Martina, aby spolu s nami zažili slávnostné otvorenie nových tried v najnovšej budove ESŠ, v budove bývalej Neografie. Náš americký hosť pripomenul, že hoci budova slúžila kedysi ako tlačiareň, v istom zmysle to platí naďalej. „Táto budova bude opäť „tlačiarňou“, pretože sa tu bude hovoriť Slovo Božie, ktoré sa potom bude hromadne šíriť do rodín a miest“, dodal s úsmevom G. Ryan.

 

 

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

 

 


Reklama

príbuzné témy

Reklama