Evanjelická spojená škola nadviazala spoluprácu s Martinským centrom pre biomedicínu

Autor: Evanjelická spojená škola nadviazala spoluprácu s Martinským centrom pre biomedicínu
Foto: Evanjelická spojená škola nadviazala spoluprácu s Martinským centrom pre biomedicínu
Uverejnené: 04. november 2015

Súčasťou vzdelávacieho procesu Evanjelickej spojenej školy je aj systematická pomoc žiakom pri výbere vhodnej budúcej školy a tým pádom aj ich životného povolania. Vzhľadom na prítomnosť lekárskej fakulty v našom meste je jednou z prirodzených možností profilácie študentov aj ich príprava pre tento druh štúdia.

 

Pilotný projekt spolupráce Evanjelickej spojenej školy v Martine a Martinského centra pre biomedicínu BioMed Martin začal v októbri 2015. Centrum BioMed v súčasnosti predstavuje špičkové európske pracovisko Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine realizujúce unikátny výskum a vývoj v oblasti molekulovej medicíny, onkológie, respirológie a neurovied. Aj preto žiaci ôsmeho ročníka absolvovali v rámci predmetu Veda v anglickom jazyku ako prví študenti zo slovenských škôl exkurziu v Martinskom centre pre biomedicínu BioMed Martin, kde okrem získania základného prehľadu o aktuálnych trendoch výskumu rakoviny a vývoja liekov nahliadli aj priamo do práce vedcov vo výskumných laboratóriách.

 

 

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy Mgr. Jozef Sopoliga vníma začínajúcu spoluprácu školy a vedeckého centra BioMed Martin pozitívne: „Súčasťou akademického zážitku, ktorý sa snažíme sprostredkovať našim študentom je aj integrácia základov vedeckého bádania v oblasti prírodných vied a anglického jazyka v rámci predmetu Veda v anglickom jazyku vyučovaného metódou CLIL. Pevne verím, že návšteva našich žiakov v Martinskom centre pre biomedicínu BioMed Martin nebola posledná a budú nasledovať i ďalšie.“

 

Ako sa exkurzia páčila samotným žiakom, nám prezradila priamo jedna z účastníčok

 

„Zaujalo ma, ako nám vedci dokázali zrozumiteľne priblížiť zaujímavosti z ich odboru. Napríklad, ako sa vyhnúť rakovine, prečo chodiť na preventívne prehliadky alebo prečo je dôležitý zdravý životný štýl. Počas exkurzie sme videli aj rôzne zvláštne a veľmi drahé prístroje. V jednom z nich napríklad 48 myší vyfajčí za celí deň 200 cigariet. Viacerých z mojich spolužiakov zaujala aj práca vedcov s prístrojmi na zisťovanie genetických predispozícií rakoviny alebo plne automatický prístroj, ktorý môže vedec ovládať cez počítač napríklad z pohodlia svoje obývačky. Mne osobne sa exkurzia veľmi páčila a verím, že viacerí z nás teraz prehodnotia svoj životný štýl a možno aj výber budúceho povolania.“

 

 

Na to, ako vnímali vôbec prvú návštevu slovenských študentov pracovníci samotného vedeckého centra sme sa spýtali Ing. Lucii Ráheľovej, ktorá študentov z evanjelickej školy sprevádzala počas exkurzie: „Veľmi milo nás prekvapil záujem študentov Evanjelickej spojenej školy o novovybudované prestížne výskumné centrum BioMed Martin. Študenti mali možnosť nahliadnuť do sveta vedy a my veríme, že mnohí si z tejto návštevy odnesú nielen zaujímavé dojmy, ale aj inšpiráciu pre ďalšie štúdium. Martinské biomedicínske centrum je pripravené pre špičkových odborníkov a práve takéto stretnutia často dokážu rozhodnúť pri výbere budúceho profesijného zamerania. Dvere ku nám budú vždy otvorené a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

 

Autor: Mgr. Dušan Haško © Autorské práva sú vyhradené


Reklama

príbuzné témy

Reklama