Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Turčianske divadelné dni 2016

Autor: Turčianske divadelné dni 2016
Foto: Turčianske divadelné dni 2016
Uverejnené: 23. marec 2015

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 19. marca 2016  regionálnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých Turčianske divadelné dni 2016.  Spoluorganizátorom podujatia bola Obec Belá - Dulice.

 

Do súťaže Turčianske divadelné dni 2016 sa zapojili za okres Martin: DS Za Váhom Lipovec, DS pri OcÚ a MO Matice slovenskej v Belej – Duliciach, pani Bibiána Kuštárová a DDS Kamarát z Martina – A skupina Pyrane. Okres Turčianske Teplice reprezentoval DS D – EFEKT Dubové. Odborná porota v zložení Mgr. Mgr. art. Miloslav Juráni, Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD. a Mgr. art. Ivana Halašová udelila nasledovné ocenenia:

 

Kategória – amatérske divadlo dospelých okres Martin

 

1. miesto s priamym postupom do krajského kola   

DS Za Váhom Lipovec – inscenácia Dvaja – réžia Peter Kašík

2 miesto s odporučením na postup do krajského kola       

DS pri OcÚ a MO Matice slovenskej v Belej – Duliciach – inscenácia Maratón – réžia Juraj Benčík

3 miesto

neudelené

 

Najlepší ženský herecký výkon – Edita Hromadová za postavu Pani v inscenácii Dvaja

 

Kategória – amatérske divadlo dospelých okres Turčianske Teplice

 

1. miesto s priamym postupom do krajského kola  

D – EFEKT Dubové – inscenácia Múdry Maťko a blázni – réžia Paulína Musilová

Scénické riešenie inscenácie – D – EFEKT Dubové za inscenáciu Múdry Maťko a blázni

 

Postupujúce ochotnícke divadelné súbory budú reprezentovať náš región na krajskej súťažnej prehliadke Turčianske javisko 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 14. – 16. apríla 2016 v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine.

 

 

Autor: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká © Autorské práva sú vyhradené

 


Reklama

príbuzné témy

Reklama