Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Vyhodnotenie súťaže Turiec maľovaný 2016

Autor: Vyhodnotenie súťaže Turiec maľovaný 2016
Foto: Vyhodnotenie súťaže Turiec maľovaný 2016
Uverejnené: 24. jún 2015

V nedeľu 12. júna 2016 sa o 10.30 h v objekte Voziarne z Moškovca v SNM v Martine - Múzeu slovenskej dediny uskutočnila vernisáž výstavy Turiec maľovaný, spojená so slávnostným odovzdávaním diplomov oceneným deťom materských škôl a žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl.

 

Literárno-výtvarnú súťaž Turiec maľovaný organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a je sprievodným podujatím Turčianskych slávností folklóru. Projekt XXXII. ročník Turčianskych slávností folklóru je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

Súťaž bola ako každý rok zameraná na priblíženie tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti regiónu Turiec. Do siedmeho ročníka sa zapojili súťažiaci so 168 výtvarnými prácami. Úroveň súťaže hodnotila odborná porota v zložení: Mária Mravcová, Emília Kmeťová a Radoslav Pančík. Vernisážou prítomných sprevádzal moderátor Vladimír Šlepec. V kultúrnom programe sa predstavila Ľudová hudba Borka z Martina, ktorá sa postarala o príjemnú atmosféru. Výstava výtvarných prác bude verejnosti sprístupnená v  SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. augusta 2016.

 

Kompletné výsledky: na stiahnutie

 

Autor: Patrícia Smierčiaková, TKS © Autorské práva sú vyhradené


Reklama

príbuzné témy

Reklama