Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Projekt Osudy ukazuje pacientom liečebne možnosti sebarealizácie

Autor: Projekt Osudy ukazuje pacientom liečebne možnosti sebarealizácie
Foto: Projekt Osudy ukazuje pacientom liečebne možnosti sebarealizácie
Uverejnené: 26. október 2015

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých fotografických, výtvarných a literárnych dielní pod názvom OSUDY II.

Týmto projektom sa Turčianske kultúrne stredisko v Martine už druhý rok pokúša o búranie tabu v otázke  psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí. Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní odštartovala 6. septembra 2016 a v priebehu tohto mesiaca bude realizovaná v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Tvorivé stretnutia sú pripravované v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti fotografie a výtvarného umenia. Na projekte spolupracujeme s profesionálmi v oblasti fotografie (Mgr. art. Zuzana Vajdová) a výtvarného umenia (Ing. Radovan Šenšel, PhD.), ktorí pacientov usmerňujú pri vyjadrovaní ich pocitov a nálad v jednotlivých umeleckých žánroch.

 

 

Takýmto spôsobom chceme pomôcť podporiť tvorivé využívanie voľného času pacientov liečebne, ako aj ich snahy o sebarealizáciu, napomôcť rozvoju tvorivosti a zmysluplnému využívaniu voľného času psychicky chorým ľuďom. Druhú časť projektu tvoria výstavy vzniknutých fotografií a výtvarných diel, doplnené krátkymi literárnymi ukážkami, ktoré budú “slúžiť” ako popisky diel a účastníci tvorivých dielní prostredníctvom nich vyjadria svoje pocity, postoje, názory, ale i nálady pri pohľade na vlastné vytvorené diela. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Autor: Mgr. Monika Ondrušová © Autorské práva sú vyhradené


Reklama

príbuzné témy

Reklama