Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Ekumenická spomienka k pamiatke zosnulých v Príbovciach

Autor: Ekumenická spomienka k pamiatke zosnulých v Príbovciach
Foto: Ekumenická spomienka k pamiatke zosnulých v Príbovciach
Uverejnené: 24. november 2015

Opäť po roku prišiel čas, kedy si aj v Príbovciach spomenuli na všetkých našich blízkych, ku ktorým sa dnes môžu vrátiť už len v spomienkach. Už tradične prichádzali aj v nedeľu 30.10.2016 do Domu smútku v Príbovciach tí, ktorí si na ekumenickej spomienke pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých, chceli spoločne uctiť všetkých, ktorí od nás už navždy odišli.

Pojem ekuménia - „spoločný dom“ - nie je v Príbovciach neznámy pojem. Organizátori nadviazali na dobré vzájomné vzťahy oboch cirkevných zborov a podporujú aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva v obci a regióne. Ekumenická spomienka v Príbovciach už niekoľko rokov spája ľudí v jednote dobrej myšlienky a spomienok na svojich blízkych. Prítomným sa v úvode prihovorila Ľudmila Hroncová a po jej slovách nasledovali slová básnika, tlmočené Ivanom Giačom.  

 

 

Ticho v sále, keď sa všetci v myšlienkach vracali späť ku svojim najmilším, prerušil a ešte umocnil pietnu atmosféru spev spevokolu z r.k. farnosti Valča. Slovom Božím, modlitbami a kázňou slova Božieho poslúžili bratia farári Štefan Barila, r.k. farnosť Valča a Marek Szabó, ev.a.v.cirkev Príbovce. Pietnu atmosféru, po skončení liturgie, ešte dotvoril spevokol ev.a.v.cirkevného zboru Príbovce svojim spevom.

 

Ekumenickú spomienku ukončila Ľudmila Hroncová poďakovaním všetkým účinkujúcim a prítomným za účasť. Organizátormi tohto ekumenického stretnutia v Príbovciach sú tradične Občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev - farnosť Valča, Evanjelický cirkevný zbor a.v. Príbovce a obec Príbovce.

 

Po skončení ekumenickej spomienky  si členovia ev.a.v. cirkevného zboru Pribovce pripomenuli, zapálením sviečky, aj pamiatku rodiny Benických, teda zakladateľov, horlivých podporovateľov a dlhoročných patrónov evanjelickej cirkvi v Príbovciach. Sviečky položili pri pamätníčku, ktorý v roku 2013 s finančnou podporou obce Príbovce vybudovali na mieste, kde ešte do roku 1985 stála majestátna architektonická upravená neogotická stavba rodinnej hrobky – krypty rodiny Benických. Naša vďaka všetkým prítomným za účasť na tejto spomienke a zároveň veľké poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu tejto spomienky.


Reklama

príbuzné témy

Reklama