Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Medzinárodný deň vojnových veteránov

Autor: Medzinárodný deň vojnových veteránov
Foto: Medzinárodný deň vojnových veteránov
Uverejnené: 13. november 2016

Aj Evanjelický cirkevný zbor a.v. Príbovce, tak ako množstvo ďalších cirkevných zborov po celom sveter, si dňa 11. novembra pripomenul padlých vojakov z 1. svetovej vojny, ale aj všetky obete vojen a ozbrojeného násilia.

Preto sa aj v evanjelickom kostole Príbovciach o 11-ej hodine 11-ej minúte rozozvučali kostolné zvony ako pripomienka vojnových hrôz. Zo 65 miliónov vojakov mobilizovaných všetkými bojujúcimi štátmi ich bolo 8 miliónov zabitých a ďalších 21 miliónov zranených, alebo doživotne zmrzačených. Hrôzy a útrapy z tejto vojny zostali tak hlboko vryté do vedomia jej účastníkov, že bezprostredne na to ako vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Symbolom veteránov sa po I. svetovej vojne stal červený mak.

 

Posledná salva pri podpise prímeria, ktorým sa skončila I. svetová vojna zaznela 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich vojen trvalo toto ozbrojené stretnutie nepretržite viac než štyri roky a straty na ľudských životoch nemali dovtedy obdobu v celých ľudských dejinách. Vzdajme úctu každému vojnovému veteránovi, ktorý nasadzoval svoj život aby sme my dnes mohli žiť, ale aj všetkým obetiam vojen a ozbrojeného násilia!


Reklama

príbuzné témy

Reklama