Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

Autor: V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra
Foto: V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

Evanjelici v príbovskom cirkevnom zbore si 14. júla o 20.00 hodine pripomenuli spomienkovým stretnutím Majstra Jana Husa, keďže uplynulo už 602 rokov od jeho upálenia v Kostnici (Nemecko). Stretnutie bolo pôvodne naplánované na 7.júla, ale pre nepriaznivé počasie bolo preložené na neskorší termín.

Vyše sedemdesiat účastníkov spomienkového stretnutia – detí, mládeže aj dospelých – sa stretlo za kostolom neďaleko rieky Turiec v Husovej aleji, ako tento priestor volajú domáci. Vatra už bola pripravená ochotnými členmi cirkevného zboru. Spomienkové stretnutie sa konalo pri zapálenej vatre ako symbolu bolestnej a martýrskej smrti Majstra Jana Husa.

 

 

Vatru zapálil zborový dozorca Peter Šalát. Vatra svietila do prichádzajúcej noci ako maják a odkaz, že potomkovia tých, čo pre Kristovo evanjelium zomierali, sú aj po 602 rokoch tu a sú vďační za dielo, odvahu a statočnosť všetkých svedkov Božej pravdy, ktorí na oltár lásky priniesli tie najväčšie obete. Počas celého spomienkového stretnutia bol chrám Boží otvorený pre širokú verejnosť, ktorá si mohla prezrieť aj oltár po renovácii a reštaurovaní. Všetci prítomní sa zhodli, že táto tradícia Príbovčanov by mala pokračovať každý rok ako spomienka na bojovníka za pravdu – Majstra Jana Husa.


Reklama

príbuzné témy

Reklama