© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Revitalizácia mestskej časti Štúrova štvrť

Autor: Revitalizácia mestskej časti Štúrova štvrť
Foto: Revitalizácia mestskej časti Štúrova štvrť
Uverejnené: 26. november 2014

Štúrova štvrť je priestor, ktorým sa Útvar hlavného architekta mesta Martin dlhodobo zaoberá. V rámci kontextu centra mesta má svoje či už architektonické, kultúrne a urbanistické hodnoty. Keďže momentálne sa nachádza v dosť neutešenom a zanedbanom stave, bolo v záujme poslancov a Útvaru hl. architekta, aby pripravili návrh, podľa ktorého by sa postupne táto štvrť revitalizovala a prinavrátil sa jej niekdajší lesk.

Obytný komplex vznikal v období socialistického realizmu. Esenciálne princípy tohto slohu sa prejavili ako v celkovom pôdoryse štvrte, tak aj v architektonickom stvárnení jednotlivých objektov. Vychádzajúc z elementárnych poznávacích prvkov sme vytvorili koncept navrhovaného riešenia. Tento bol následne prezentovaný na mestskom zastupiteľstve a na jeho základe momentálne robíme postupné kroky k prebudovaniu štvrte,“ vysvetľuje riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Martin Mgr. Art. Róbert Dúbravec.

 

Tabuľa s očíslovaním vchodov a nástenka, kde sa nachádza návrh revitalizácie

 

 

Štúdia rieši ako statickú dopravu, tak aj skladbu zelene

 

Dokumenty na stiahnutie

 

Komunistický realizmus hojne čerpal aj z antickej architektúry a využil peristyl, čo je obytný dom, ktorý plnil odpočinkovú funkciu s použitím vodných prvkov v centrálnej časti, ktoré mali odzrkadľovať sgrafitá umiestnené na fasáde. Súčasťou návrhu je zachovanie sadovníckych plôch v čo najväčšej možnej miere. V dnešnej dobe môžeme pozorovať rôzne vysadené „parazity“ a neodborné rezy a z toho dôvodu sú plánované nové alejové výsadby, taktiež návrh dominantných solitérov, úprava zelene, vytvorenie predzáhradiek a jednotného konceptu sadovníckych plôch.

 

Aktuálne prebieha výstavba nových parkovacích miest

 

 

Počíta sa s umiestnením parkovacích plôch iba po obvode Štúrovej štvrte, to znamená, že v žiadnom prípade nie je možné zasahovať do sadovnícky upravených plôch vo vnútri obytnej časti a pripustiť výstavbu parkovacích miest, čo by bolo príkro v rozpore s touto koncepciou. Varianta, ktorá rešpektuje zeleň, by mala priniesť 82 nových parkovacích miest, čo by spolu predstavovalo 158 parkovacích miest. Navrhnuté sú aj so zakomponovanou zeleňou, ktorá by mala zabezpečovať mikroklimatickú funkciu predovšetkým v letných mesiacoch.

 

 

Štúdia ďalej rieši problematiku grafitov v podchodových častiach, kde sú navrhnuté zaujímavé, tzv. ekologické  grafity vytvorené z machu, keďže v podchodových častiach sú vytvorené podmienky pre jeho rast. Pripravený je aj vzhľad a umiestnenie nádob na komunálny odpad, vzhľadom na problém priznávať ďalšie prvky v tomto obmedzenom území. Taktiež zahŕňa použitie materiálov pre spevnené plochy a jednotný koncept predzáhradiek, ktoré by mali mať ucelenú formu. „S takýmto konceptom sa poslanci stotožnili, vzbudil ich záujem, ale realizácia si vyžaduje splniť niekoľko úrovní, a to predovšetkým prípravu projektov a investičné vstupy,“ uzatvára riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Martin Mgr. Art. Róbert Dúbravec.

  • Aktuality
  • Revitalizácia mestskej časti Štúrova štvrť

Reklama

príbuzné témy

Reklama


Kontakt

METRO, o. z.
Martin

Pavla Mudroňa 24, II. poschodie
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421908279154

© , METRO | Tvoríme úspešné príbehy a komunikačné stratégie | www.projektmetro.sk
nahor