Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Malú horu čaká revitalizácia, ako sa zmení?

Autor: Malú horu čaká revitalizácia, ako sa zmení?
Foto: Malú horu čaká revitalizácia, ako sa zmení?
Uverejnené: 26. november 2014

V rámci vhodne načasovanej revitalizácie Malej hory už prebehlo niekoľko zásahov a nie len do samotného parku. Z grantových peňazí boli zabezpečené lavičky a v blízkej budúcnosti sa možno dočkáme aj ďalšieho zariadenia parku. Vrátane prírodnej úpravy studničky pod bývalou zdravotnou školou, ktorej ľudia z okolia hovoria Katova studnička. Boli vysadené mladé stromy, pričom prebehlo niekoľko dobrovoľníckych brigád, na ktorých Martinčania areál lesoparku z veľkej časti vyčistili.

Predovšetkým však došlo k výrubu niekoľkých desiatok starých stromov. Na dôvody odstránenia a ponechania jednotlivých stromov sa môžeme pýtať pracovníkov Komunálneho odboru MsÚ vo Vrútkach, ktorý o výruboch na pozemkoch mesta Martin rozhoduje. Avšak staré stromy v lesoparku stoja naďalej bez odbornej starostlivosti, tie poškodené občas padajú a ohrozujú tak na zdraví nielen Martinčanov, ale všetkých návštevníkov lesoparku pod Malou horou.

 

Lesopark pod Malou horou je rozsiahle a výnimočne hodnotné prírodné územie v tesnej blízkosti národných kultúrnych pamiatok a významných inštitúcií celonárodného významu, vyžaduje si preto komplexné a hlavne odborné posúdenie. Takéto posúdenie predstavuje najmä „Návrh revitalizácie územia pod Malou horou“, ktorý tvorí projektantka Ing. Lucia Gáborová z Útvaru hlavného architekta mesta Martin. Táto štúdia bola našimi poslancami obstaraná ešte v roku 2016 a má priniesť odborné posúdenie riešenia celého areálu a plán jeho revitalizácie. Štúdia je zatiaľ spracovaná „nahrubo“ a momentálne sa detailnejšie zameriava najmä na územie v blízkosti Katovej studničky, pod bývalou zdravotnou školou. Zvyšná, väčšinová časť, teda ešte len bude detailnejšie spracovávaná projektantkou.

 

Štúdia na stiahnutie v PDF: Návrh revitalizácie územia pod Malou horou

 

Za týchto okolností Občianske združenie Premena – Spolupráca v Turci zverejnilo anketu, ktorou sa snaží upriamiť pozornosť Martinčanov na toto unikátne územie, vyzýva ich, aby sa vyjadrili, akým spôsobom chcú tento priestor využívať a zároveň sa ich pýta, či majú záujem podieľať sa na následnej údržbe parku. Práve tá je veľmi dôležitá, pretože vybudovať niečo pekné, užitočné a následne zanedbávať údržbu, z dlhodobého hľadiska nemá zmysel.

 

 

Chceme, aby Martinčania mali k dispozícii dostatok informácií na to, aby mohli pochopiť, čo sa v lesoparku deje, a aby mali možnosť aktívne sa zúčastňovať na rozhodovaní v záležitostiach jeho revitalizácie, a tiež spolupodieľať sa na ďalších aktivitách pod Malou horou,“ vysvetľuje J. Marček z OZ Premena – Spolupráca v Turci. „Po spracovaní ankety zorganizujeme verejnú konzultáciu priamo v parku, kde budú prizvaní projektanti, poslanci za mestskú časť Stred a samozrejme, aj obyvatelia mesta, aby každý, kto má záujem, dostal priestor na vyjadrenie svojich pripomienok a ich komunikovanie,“ dodáva J. Marček.

 

Anketu otvoríte tu: http://premenavturci.sk/#anketa


Reklama

príbuzné témy

Reklama