Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

SPOSA - Turiec otvorila v Záturčí nové rodinné centrum

Autor: SPOSA - Turiec otvorila v Záturčí nové rodinné centrum
Foto: SPOSA - Turiec otvorila v Záturčí nové rodinné centrum
Uverejnené: 03. február 2015

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec (SPOSA - Turiec) je rodičovské občianske združenie, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže i dospelých s poruchou autistického spektra v regióne Turiec. Koncom októbra 2017 slávnostne otvorili nové priestory Rodinného centra pre rodiny s autistickým členom na Ul. Š. Furdeka v Martine - Záturčí. Je to ďalší úspešný míľnik tohto združenia, ktoré vzniklo v Martine pred piatimi rokmi ako regionálna organizačná jednotka SPOSA Bratislava.

SPOSA - Turiec poskytuje deťom a dospelým s poruchou autistického spektra, ale aj celým rodinám rôzne možnosti na pravidelné stretávanie, vzdelávanie sa a vymieňanie skúseností v novovzniknutom Rodinnom centre v Záturčí. V rámci združenia sa jeho členovia snažia presadzovať a podporovať všetky opatrenia, ktoré by zlepšovali kvalitu života ľudí s poruchou autistického spektra. Hlavným cieľom združenia je umožniť všetkým deťom i dospelým s touto poruchou vzdelávať sa primeraným spôsobom a tráviť zmysluplne voľný čas a podporiť ich začlenenie do spoločnosti.

 

 

"Našou snahou bolo už dávnejšie získať väčšie priestory, kde by sme mohli rozvíjať svoje aktivity, mať stretnutia s deťmi a ich rodinami a poskytovať deťom aj logopedickú starostlivosť. V júli tohto roku sa naskytla možnosť a podpísali sme s mestom Martin nájomnú zmluvu o nebytových priestoroch v Záturčí a postupne sme začali s rekonštrukciou prvého poschodia budovy. Nachádza sa tu detská herňa, relaxačná miestnosť, spoločenská miestnosť a telocvičňa. V našom združení je aktuálne dvadsať detí, no kapacita tohto centra je väčšia. Na druhom poschodí sa nám navyše otvára možnosť otvorenia materskej škôlky pre deti s autizmom. Našim hlavným cieľom bolo zastrešiť najmä predškolskú starostlivosť o autistické deti, no myslíme aj na staršie deti a dospelých, pre ktorých by sme v budúcnosti radi zriadili domov sociálnych služieb," uviedla Iveta Bujňáková, predsedníčka OZ SPOSA - Turiec.

 

 

Spolupráca mesta a združenia pokračuje už niekoľko rokov

 

"Keď som nastúpil na funkciu viceprimátora, oslovili ma členky združenia SPOSA a podarilo sa nám spoločne rozsvietiť namodro Divadelné námestie - modrá farba a druhý apríl sú totiž Svetovým dňom povedomia o autizme. Spoznal som kolektív i deti, ktorým pomáhame a postupne sme začali uvažovať ako ďalej. Som veľmi rád, že práve v tomto roku (2017, pozn. redakcie) sa podarilo na Prvom benefičnom plese SPOSA - Turiec vyzbierať financie na činnosť združenia. Počas spoločných stretnutí sme začali hľadať aj väčšie priestory na činnosť združenia, keďže tie, ktoré mali v CVČ Kamarát, už pre ich rozvoj nepostačovali. Vedel som, že práve v Záturčí malo mesto voľné miesto a preto sme spolu s poslancami a výborom mestskej časti poskytli združeniu súčinnosť i pomoc a tento priestor im poskytli za symbolické nájomné. To, čo som mal možnosť vidieť pri otvorení tohto nového rodinného centra, potvrdzuje, že tu odviedli naozaj veľa dobrovoľníckej práce a tieto priestory si spoločnými silami zútulnili. Teším sa aj na ďalšiu spoluprácu a verím, že toto centrum sa podarí dobudovať a rozšíriť," dodal viceprimátor mesta Martin Imrich Žigo.

 

 


Reklama

príbuzné témy

Reklama