Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Husličky z javora – O zlatú guľôčku

Autor: Husličky z javora – O zlatú guľôčku
Foto: Husličky z javora – O zlatú guľôčku
Uverejnené: 15. marec 2016

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 11. marca 2018 regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detského hudobného folklóru Husličky z javora 2018 a regionálnu prehliadku detských sólistov spevákov O zlatú guľôčku 2018.  Spoluorganizátorom podujatia bolo Centrum voľného času Kamarát v Martine.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru. Do súťaže Husličky z javora sa prihlásili: 2 detské ľudové hudby, 5 detských speváckych skupín, 7 sólistov spevákov, 1 spevácke duo a 4 sólisti inštrumentalisti. Prehliadky O zlatú guľôčku sa zúčastnilo 21 detských sólistov spevákov.

 

Vyhodnotenie ročníka 2018: na stiahnutie

 

[widgetkit id="74" name="3401"]


Reklama

príbuzné témy

Reklama