Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Turiec do Európy, Európa do Turca

Autor: Turiec do Európy, Európa do Turca
Foto: Turiec do Európy, Európa do Turca

Dňa 28.5. sa opäť uskutočnila Záverečná konferencia ku realizácii projektu programu Erasmus + s názvom Turiec do Európy, Európa do Turca, ktorá sa konala v Kine scéna v Martine.

Projekt už po 4. krát realizuje 1. slovenské konzorcium, ktorého členmi sú stredné odborné školy v Turci - Obchodná akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb a Stredná priemyselná škola a koordinátor konzorcia K.A.B.A. Slovensko.

 

Počas podujatia sa zhodnotil prínos projektu pre jednotlivé zapojené organizácie, ako aj to, čo nové sa žiaci počas mobilít naučili. Nie len vďaka pripraveným prezentáciám, ale najmä jedinečnej interpretácii žiakov, sa diváci tak na chvíľu premiestnili do Dudley College vo Veľkej Británii, kde svoju odbornú stáž absolvovali žiaci odborov obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu, ako aj žiaci odboru technické lýceum.

 

 

Ďalej diváci spoznávali zážitky a nadobudnuté zručnosti žiakov odborov mechatronika a elektrotechnika na Stredných odborných školách v ČR, ako aj skúsenosti z praxe vo firmách v Ústí nad Labem, kde sa do pracovného života zapojili žiaci služieb v cestovnom ruchu.

 

Žiaci zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb odboru grafik tlačových médií a operátor tlače, sa na dva týždne stali súčasťou vo firmách v španielskej Valencii a v hoteloch v poľskom Gdaňsk praxovali žiačky hotelovej akadémie. Okrem vymenovaných zahraničných stáží sa mobilít zúčastnili aj 4 žiaci Obchodnej akadémie, ktorí v hoteloch v španielskej Granade získavali skúsenosti z praxe až 40 dní. Celkovo sa projektu zúčastnilo 114 účastníkov, vrátane sprevádzajúcich osôb a mobilít odborných zamestnancov a manažmentu škôl, na ktorých sa často v rámci projektov Erasmus+ zabúda.

 

 

Okrem odbornej stránky projektu je každoročne vidieť aj iný rozmer dopadu účasti na mobilite, jednak vďaka kurzu Bilancie kompetencií (pred mobilitou), ako aj vďaka samotnej odbornej stáži, sa žiaci stávajú odvážnejšími, sebavedomejšími, posilňuje sa ich vnútorná motivácia ďalšieho vzdelávania (či už formálneho alebo neformálneho) a v mnohých prípadoch sa odstraňujú jazykové, či kultúrne bariéry. Aj vďaka uvedenému sa každoročne školy tešia vysokému záujmu o účasť na aktivitách projektu. 

 

V závere podujatia sa ohodnotili najlepšie príspevky z ucetzrucnosti.sk, kde si žiaci zaznamenávali svoje každodenné zážitky a dojmy. Zároveň poďakovanie dostali sprevádzajúce osoby, ktoré sa na dva týždne žiakom stali náhradnými rodičmi. Veľká vďaka patrí všetkým pani riaditeľkám, ako aj pedagógom a odborníkom z praxe, s ktorými sú mobility pripravované tak, aby zvyšovali odborné kompetencie účastníkov a celkovo zvyšovali kvalitu odborného vzdelávania v regióne. Podujatia sa zúčastnila aj vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu MÚ v Martine. Podujatie odmoderoval a odkomentoval koordinátor konzorcia Martin Kubiš. Ďakujeme všetkým za účasť! Nakoľko nám bol schválený projekt aj pre školský rok 2018/2019, tak už teraz sa tešíme na budúcoročnú spoločnú konferenciu. 

 

A na záver ešte pár úryvkov zo zápiskov od žiakov, ktoré si spravili počas ich mobility:

 

„...Mám asi 800 000 fotiek." Spočítala aj, že počas praxe urobila asi 218 bagiet. A ešte jedna zbytočná obava: „Dnes som bola na praxi sama, nakoľko Kika je chorá...obávala som sa, že to nezvládnem, že náhodou by som niečomu nerozumela a že mi bude smutno, ale práve naopak, neskutočne som sa dnes v kuchyni bavila, rozprávala som sa, pomáhala som...No dnešok bol niečím výnimočný, možno to bolo tým, že som bola sama, ale mám pocit, akoby som tu žila 20 rokov a nie 4 dni. Všetci sú tu milí, aj keď niečo náhodou pokašlem, tak ma aj tak pochvália. Dnes ma pochválil aj vedúci celej smeny, každý jeden kuchár, dokonca aj vedúca čašníčok, neskutočne ma to potešilo, som rada vážne moc.“ (žiačka SOŠ OaS Martin – odbor hotelová akadémia – v poľskom Gdaňsk)

 


„Začali sa ozývať zvuky, akoby niekto nadával, že je hladný. Išli sme s pánom učiteľom na nákup a po príchode som sa snažil nejaké halušky s bryndzou vytvoriť. Boli také trochu vypasené, keďže sme nemali potrebný inštrument na túto činnosť, a teda som si musel vystačiť s teflonovou doštičkou na krájanie. V konečnom dôsledku boli všetci spokojní. Asi im chutili, inak by znova nadávali.“ Zistil aj, že v Čechách majú asi všetci stredné meno VOLE. (Vole! Hej vole! Čau vole!)  (žiak SPŠ Martin – odbor mechatronika – v českom Velešíne)

 


Reklama

príbuzné témy

Reklama