Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Žilinská župa ocenila najlepšie inovácie aj stredoškolský podnikateľský zámer

Autor: Žilinská župa ocenila najlepšie inovácie aj stredoškolský podnikateľský zámer
Foto: Žilinská župa ocenila najlepšie inovácie aj stredoškolský podnikateľský zámer
Uverejnené: 17. máj 2018

31.05.2018, Žilina – Inováciou Žilinského kraja 2017 sa stalo detské advokačné centrum Náruč so svojou komplexnou pomocou ohrozenému dieťaťu a modulárny systém chladenia a kúrenia DELGADO spoločnosti UNIVENTA, s.r.o.

Oceňovaniu predchádzal už dvanásty ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov. Aj tento  rok opäť dokázal, že Žilinský kraj je bohatý na inšpiratívne nápady a pozitívne príklady. "Samotná idea dnešnej konferencie – teda podpora ekonomiky, podnikania, rozvoj spolupráce a inovatívnych prístupov, je plne v súlade našim plánom rozvoja Žilinský kraj 22+. Len nové nápady, dravosť a elán nás môžu posúvať v rozvoji ďalej,“ povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

 

Inovačné ocenenia udeľuje žilinská župa už od roku 2007, odvtedy sa predstavili desiatky podnetných projektov. Tento rok sa oceňovalo v dvoch kategóriách – Regionálny rozvoj a Malé a stredné podniky. "Mali sme možnosť vidieť pestrú ponuku projektov, či už jedinečné riešenia pre priemysel, domácnosti, znevýhodnené komunity, prácu neziskových organizácií, ale aj moderné prístupy k vzdelávaniu a rozvoju samospráv,“ dodal podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Dobeš.

 

V kategórií Regionálny rozvoj zvíťazilo v silnej konkurencii občianske združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze so svojim detským advokačným centrom, ktoré poskytuje komplexnú pomoc ohrozenému dieťaťu. "Ide o pilotný projekt na Slovensku, ktorý chce ambulantnou formou pomôcť detským obetiam sexuálneho zneužívania. Poskytujeme im pomoc psychologickú, právnu aj sociálnu. Týmto spôsobom sme pomohli už viac ako 60-tim deťom," povedal Ivan Leitman, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč.

 

V kategórií Malé a stredné podniky uspela spoločnosť UNIVENTA, s.r.o so svojim projektom modulárneho systému chladenia a kúrenia DELGADO. "Je to systém veľkoplošného stropného chladenia a kúrenia, ktorý je unikátny vo svojom konštrukčnom riešení a jednoduchom technickom vyhotovení. Systém udržuje veľmi príjemnú klímu bez viditeľného prúdenia vzduchu," uviedol Marián Baláž zo spoločnosti UNIVENTA.

 

 

V oboch kategóriách si laureáti za svoje inovatívne projekty prevzali nielen finančnú odmenu vo výške 1.600 eur, ale taktiež unikátnu plaketu z číreho kryštálu. Žilinská župa už tradične spája oceňovanie inovácií s ocenením Stredoškolský podnikateľský zámer. Cieľom je podporiť záujem mladých ľudí o vlastné podnikanie. Okrem plakety získali ocenení študenti aj finančnú odmenu.

 

Tento rok sa umiestnili študenti nasledovne:

  1. miesto: Soňa Bátorková, študentka SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou, so zámerom „Originálny svet drevených hračiek – drevené hračky a 3D puzzle rozvíjajúce fantáziu a kreativitu detí“;
  2. miesto: Júlia Serdelová, študentka SOŠ Námestovo, so zámerom „Turistická aplikácia – prezentácia turistických miest a trás doplnená o fotodokumentáciu“
  3. miesto: Milan Murín, študent SOŠ obchodu a služieb Martin, so zámerom „Šachta – oživenie a zatraktívnenie Dúbravských baní prostredníctvom v skale vytesaného baru“

Reklama

príbuzné témy

Reklama