Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mladí holandskí biznismeni aj tento rok v Martine

Autor: Mladí holandskí biznismeni aj tento rok v Martine
Foto: Mladí holandskí biznismeni aj tento rok v Martine
Uverejnené: 19. jún 2018

Ako každý rok, úspešný „Marketing project“ sa opäť vrátil do nášho mesta. Mesto Martin navštívili študenti a pedagógovia Alfa-college z partnerského mesta Hoogeveen. V dňoch od 3. do 8. júna navštívili niekoľko firiem v Martine, v ktorých preverovali možnosti spolupráce.

Partnerstvo mesta Martin s holandským mestom Hoogeveen oslavuje v tomto roku už 28. výročie. Za toto plodné obdobie sa spolupráca rozvinula najmä do oblastí sociálneho partnerstva, kultúrnych spoluprác, no v neposlednom rade i do oblasti hľadania príležitostí a nadväzovania obchodných kontaktov. Búranie jazykových bariér i spoznávanie nových kultúr a možností exportu a importu je ústredným motívom spoločného projektu. Úspešná spolupráca mesta Martin, mesta Hoogeveen, Alfa-college z Hoogeveenu a tiež martinskej Obchodnej akadémie začala už pred šiestimi rokmi.

 

Štrnásťčlenná holandská skupina profesorov a študentov zahájila svoj týždenný  program v zasadačke Mestského úradu, kde zahraniční študenti predstavili organizácie, v ktorých vykonávajú študentskú prax. Na prezentácií boli prítomní zástupcovia Mesta Martin a Obchodnej akadémie spolu so študentmi, ktorí sa svojimi otázkami zaujímali o skúsenosti svojich holandských rovesníkov.

 

 

Ďalšie dni pokračovali návštevami vybraných firiem v Martine, kde skúmali možnosti importu a exportu tovaru a ďalšie možnosti partnerstiev s holandskými firmami. Medzi zapojenými firmami boli Železiarstvo Ozex, Kvetinárstvo Fiorella, Army shop, SOS PC, ATV shop a Stavebniny DEK. Týždenná návšteva bola obohatená o exkurziu vo firme Neografia, kde sa tlačí množstvo holandských kníh. Študenti tiež navštívili Múzeum slovenskej dediny v Martine, kde mohli vidieť umenie zdobenia medovníkov v podaní Janky Gavurovej  a spoznávali našu históriu na Blatnickom hrade. Už tradičnou návštevou sa stala návšteva firmy Sommelier a milé stretnutie s majiteľom Petrom Paulovičom.

 

Spestrením programu bola návšteva Banskej Štiavnice spolu so študentmi Obchodnej akadémie, vďaka čomu mohli v praxi vyskúšať svoje jazykové schopnosti komunikácie s holandskými priateľmi v slávnom banskom meste. Nechýbala ani návšteva Starého zámku a Baníckeho múzea v prírode. Vo štvrtok sa Holanďania opäť zišli na Mestskom úrade, aby prezentovali svoje návrhy a zistenia. Zúčastnili sa aj študenti Obchodnej akadémie a mohli si tak vypočuť podnikateľské nápady svojich holandských vrstovníkov. Pridanou hodnotou sú nové priateľstvá, poznávanie kultúr a nesmierne cenné preverenie komunikačných a obchodných zručností našich aj zahraničných študentov.

 

[widgetkit id="128" name="3619"]


Reklama

príbuzné témy

Reklama