Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Téma Slovanstva v hudobno-dramatickom podaní

Autor: Téma Slovanstva v hudobno-dramatickom podaní
Foto: Téma Slovanstva v hudobno-dramatickom podaní
Uverejnené: 31. máj 2018

V polovici júna sa v priestoroch Kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach uskutočnil hudobno-dramatický program, v ktorom hlavnú úlohu mala umelecká interpretácia témy Slovanstva.

Podujatie pripravila Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Maše Haľamovej z Martina. Roly účinkujúcich sa zhostili nielen žiaci hudobného odboru, ale aj ich pedagógovia.  Prostredníctvom poézie, piesní a hudby v sprievode premietanej videoprojekcie mali diváci možnosť  zažiť autentickú atmosféru  Slovanstva -  jeho zvykov, kultúry a umenia. Organizátori privítali prichádzajúcich hostí typickým slovanským zvykom - posypaním chleba soľou.

 

Prvou na zozname navštívených krajín bolo Rusko. Túto časť začala Bibiana Kuštárová s recitáciou diela List Tatiany, program pokračoval klavírnym vstupom od Samuela Mórica a blok zavŕšil spevokol Deep vocalis, ktorý zaspieval skladbu Tri ruské piesne. Ďalšou zástavkou na zozname slovanských krajín bola Česká republika. V časti o našich západných susedoch boli odspievané skladby od známych umelcov Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka. Potleskom bola na záver odmenená recitácia básne Vodník od autora Karla Jaromíra Erbena, ktorú interpretovali Bibiana Kuštárová spolu s Miroslavom Glonekom a v klavírnom sprievode Aleny Glonekovej.

 

[widgetkit id="135" name="3627"]

 

V poradí treťou oblasťou vzťahujúcou sa ku Slovanstvu bol Balkán. Tu odzneli tradičné macedónske, srbské a chorvátske piesne. V časti programu týkajúcej sa našich severných susedov - Poliakov - nechýbali skladby od skladateľa Frederika Chopina, ktoré zahrali na klavíri Lenka Mokrá a Samuel Móric. Prezentáciu poľskej kultúry doplnil Miroslav Glonek  recitáciou básne Hviezdy a piesňou Hej sokoly. Predposlednou slovanskou krajinou, ktorá bola zahrnutá do programu bolo Bulharsko. Tu odzneli piesne, poetický prednes od Teodory Zacharovej a hra na akordeóne v podaní Anny Kubindovej.

 

Záver programu patril prezentácii našej krajiny. Tvorcovia programu vybrali zvolili za vhodných reprezentantov našej kultúry Pavla Orságha Hviezdoslava, Eugeňa Suchoňa. Program symbolicky uzavrela skladba Najkrajší kút z autorskej dielne Gejzu Dusíka. Ďalšími vystupujúcimi boli komorný spevácky zbor Deep Vocalis, spevácka skupina Ostropestrec v zložení Teodora Zacharová, Miroslav a Alena Glonekovci v sprievode akordeóna na ktorom hrala Anna Kubindová. Moderátorskej taktovky sa ujala Bibiana Kuštárová a pôsobivú videoprojekciu, ktorá dopĺňala autentickosť podujatia pripravila Dušan Zachar. Po oficiálnej časti programu bola pre hostí pripravená slávnostná recepcia.


Reklama

príbuzné témy

Reklama