Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Prečo ísť voliť a uchádzať sa o zvolenie v Martine?

Autor: Prečo ísť voliť a uchádzať sa o zvolenie v Martine?
Foto: Prečo ísť voliť a uchádzať sa o zvolenie v Martine?
Uverejnené: 09. február 2017

Stalo sa každodennou súčasťou, na uliciach, v kaviarňach, rozhovoroch pri pive, v statusoch na sociálnych sieťach, či blogoch, že konfrontujeme stav mesta s našimi pocitmi a názormi. Hrdosť na historickú úlohu, ktorú Martin zohral a zastával v minulosti, lásku k okolitej prírode či spokojnosť s rozvojom školstva, kultúry a športu, strieda nespokojnosť s celkovým stavom, v akom sa naše mesto v roku 2018 nachádza.

Väčšina Martinčanov sa stotožní s názorom, že za posledných dvadsať rokov sa Martin v pomyselnom rebríčku významnosti a atraktivity slovenských miest hlboko prepadol. Dnes vo väčšine funkcií, ktoré má mesto svojim obyvateľom poskytovať, zaostáva už aj za menšími obcami a mestami. Obcami a mestami, ktoré svojou aktivitou pritiahli do regiónov zaujímavé pracovné príležitosti, rozvinuli turistický ruch, zmodernizovali infraštruktúru a celkovo zatraktívnili svoje prostredie.

 

Kedy a za akých podmienok prinavrátime mestu jeho tvár?

 

Vyvarujme sa tendenciám hádzať vinu len na primátorov a poslancov. Zvolili sme si ich my. Dokonca niekoľko období po sebe. Oceňujme a nadväzujme na prínosy, no nedovoľme opakovať ich prešľapy. Objektívne posúďme ich doterajšie pôsobenie. Do politiky neradi vstupujú schopní, slušní a čestní ľudia. Tí majú zväčša pochybnosti, či sa oplatí obetovať svoj čas a osobný život. Potom žiaľ, dostávajú šancu aj ľudia, ktorí zamieňajú verejný prospech za svoj vlastný. Nebojme sa prevziať svoj diel zodpovednosti za naše mesto. Veď tu žijeme a chceme žiť! Stojí to za to.

 

Martin potrebuje zásadné zmeny

 

Zmeny, ktoré napravia vzťah mesta a jeho obyvateľov. Prekuknime „homo politicus“, ktorý sa z hybernácie prebúdza tesne pred voľbami, kedy strihá pásky, opravuje výtlky, chodí po akciách a varí guláše, z ktorých cítiť vôňu ďalšieho volebného obdobia. Predstavme si Martin, v ktorom sa nám bude žiť lepšie. Vyzvime a dajme dôveru ľuďom, ktorí vo sférach svojho profesijného pôsobenia reálne preukázali schopnosti potrebné aj pre spravovanie vecí verejných. Naše mesto si zaslúži, aby schopní a slušní prestali pochybovať a zapojili sa do nutných zmien vo verejnom živote nášho mesta. Prinavráťme dôveru občana k samospráve a samosprávy k občanovi. Voľme a uchádzajme sa o zvolenie! Všetci SME MARTIN.

 

Iniciatíva SME MARTIN

 

Iniciatívu „SME MARTIN“ sme založili s úmyslom osloviť široký okruh ľudí, ktorí sú aktívni vo verejnej či komerčnej sfére, i takých, ktorí sa doteraz významnejšie neangažovali. Sme presvedčení, že v Martine žije dostatok obyvateľov, ktorým na meste záleží natoľko, že budú chcieť aktívne prispieť k prinavráteniu jeho dôstojnosti.

 

Podrobné informácie o iniciatíve nájdete na webe: www.smemartin.sk

 

[widgetkit id="155" name="3672"]

 

Ján Drahoš, Matej Bórik, Patrick Schwab, Roman Adamják

 

Objednávateľ: Matej Bórik, Martin, Dodávateľ: METRO o. z., Pavla Mudroňa 24, 036 01 Martin

Reklama

príbuzné témy

Reklama