Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Karol Csivre: Vzdelávanie má v budovaní kariéry obrovský význam

Autor: Karol Csivre: Vzdelávanie má v budovaní kariéry obrovský význam
Foto: Karol Csivre: Vzdelávanie má v budovaní kariéry obrovský význam
Uverejnené: 22. október 2018

Absolvent Fakulty informatiky PEVŠ Karol Csivre vníma podanie si prihlášky na Paneurópsku vysokú školu za jedno z najdôležitejších rozhodnutí v jeho živote. V súčasnosti manažuje tím ľudí, ktorý sa stará o bezpečnosť a plynulý chod platforiem a operačných systémov v renomovanej spoločnosti.

Predstav nám, čomu sa denne v práci venuješ, čo tvoja práca obnáša

 

Pôsobím na strednom stupni riadenia procesov, projektov a tiež zamestnancov v oblasti IT. V rámci svojej práce manažujem tím ľudí, ktorý sa stará o informačné systémy (hardware, software, sieťovú infraštruktúru LAN, MAN, SAN, WAN, firewall - rôzne platformy, operačné systémy až po prevádzku vnútropodnikových informačných systémov) a s nimi spojené denné činnosti pre zabezpečenie bezproblémového fungovania u konečného zákazníka.

 

Ako dobre vieme, IT sektor je dynamický a každým dňom nám prináša nové a nové obzory. Súčasťou je aj prispôsobenie sa novým trendom a požiadavkám obchodu (napríklad Bring / Use Your Own Device, inteligentné SMART zariadenia), kde okrem inštalácií nesmieme zabudnúť na bezpečnosť poskytovaných služieb. Ide o rozsiahlu infraštruktúru, v ktorej je potrebné riešiť integrácie, hľadať riešenia pre eliminovanie rôznych rizík, pre kritické systémy budovať inovatívne Disaster Recovery riešenia (High Availability – HA) a podporovať tak business požiadavky spoločnosti.

 

Ako si našiel svoju prácu?

 

V čase, keď som naštartoval svoju kariéru, nadšenie a vedomosti, ktoré nám učitelia na gymnáziu odovzdávali, boli v tej dobe postačujúce na získanie dobrého zamestnania. Mal som šťastie, pretože budúce smerovanie som si vybral podľa toho, čo ma bavilo. Prácu som si našiel v IT sektore.

 

Kam by si sa chcel posunúť? Kde vidíš svoju budúcnosť?

 

Nie je to tak dávno, keď som sa jedného dňa zamyslel nad tým, čo som doteraz v  živote dosiahol  a v duchu som si položil otázku: ,,Je to naozaj to, čo chcem?“ Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale vybral som si nový spôsob nájsť hlbší a zmysluplnejší život. Dôležitým krokom na tejto ceste bol okrem iného aj vstup do oblasti osobného rozvoja podaním si prihlášky na štúdium na Fakulte informatiky PEVŠ. Čo sa týka mojej budúcnosti, už teraz viem, že v mojom živote sa vždy nájde priestor pre ďalšie, možno aj pre celoživotné vzdelávanie.

 

Ako ti pomohlo vzdelanie a škola pri hľadaní práce?

 

Paradoxne v mojom prípade nie štúdium na VŠ mi pomohlo nájsť prácu, ale práca, ktorú vykonávam ma nasmerovala k ďalšiemu štúdiu. Napriek tomu však zastávam názor, že vzdelanie má v budovaní kariéry obrovský význam. Dostatok profilového vzdelávania zvyšuje úspech, profesionálnu tvorivosť, a tiež rozvíja odborné vedomosti a zručnosti, ako to bolo aj v mojom prípade.

 

Ktoré predmety ťa v škole najviac bavili a prečo?

 

Najviac ma bavili predmety, v rámci ktorých sme mali možnosť sa oboznámiť s novými technológiami či trendmi v procesoch vývoja. Z môjho pohľadu by som predmety rozdelil do viacerých skupín:

 

Predmety praktické, ktoré študentom dávajú praktické skúsenosti s programovaním, s informačnou bezpečnosťou: vytváraním webových stránok, návrhom a fungovaním počítačových sietí a základné princípy pri prácach s databázami. Konkrétnejšie to boli predmety ako napr. programovanie C/C++, Java (Objektovo orientované programovanie), GUI v Jave (Programovania GUI v Jave), Webové technológie (Webové technológie a dizajn), Databázy (predmet Úvod do databáz), Počítačové siete (predmet s rovnakým názvom) a predmet Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia. Úlohy, ktoré študenti dostávajú na cvičeniach Vás priamo vtiahnu do problematiky, kde výsledkom týchto zadaní máte radosť z posunutia Vašich hraníc. Tieto predmety učili profesori, doktori, ktorí nám dávali svoje praktické skúsenosti a rady (profesor Schindler, doktor Páleník, doktor Lacko, a mnohí ďalší).

 

Predmety manažérskeho charakteru, ktoré nie sú tak praktického charakteru pre mladých študentov, dávajú však pevný základ v tom, aké informačné systémy v podniku existujú, aké sú ich súvislosti / role v architektúre podniku pri podpore business procesov.

 

Predmety ako napríklad Princípy vývoja a prevádzkovania IS podniku, Projektový manažment, Modelovanie podnikových systémov a Podnikové informačné systémy, nám dávajú obraz od architektúry a vývoja informačného systému ktoré nastali počas posledných rokov. Ide o predmety, ktorá nám prednášali profesori profesor Voříšek, profesor Kozák, docentka Šujanová a dekan Fakulty informatiky PEVŠ, docent Ružický.

 

Pre mňa, ako človeka z praxe, tieto predmety rozširovali môj obzor a dávali mi cenné informácie, ktoré sa snažím pravidelne využívať pri riadení zmien v IS podniku, v ktorom pracujem.

 

Čo by si odporučil súčasným a budúcim študentom PEVŠ?

 

Že si majú veriť - môžu mať akýkoľvek cieľ, no aby ho dosiahli, musia na tom neustále a vytrvalo pracovať. Vždy majú dve možnosti: buď začnú konať, alebo si vymyslia výhovorku.

 

Fakulta informatiky PEVŠ sleduje najnovšie trendy vo svete informačných technológií, ktorý prechádza neustálymi inováciami. Fakulta plne podporuje prepojenie štúdia s praxou a naopak praxe so štúdiom prostredníctvom rôznych foriem štúdia. Pre pracujúcich je výborná alternatíva externá forma, pri ktorej vie študent skĺbiť pracovné povinnosti s praxou a aplikovať tak zručnosti získané v reálnej praxi. Na Fakulte informatiky PEVŠ evidujú nulovú nezamestnanosť absolventov, čo je dôkazom kvalitného vzdelávania a pôsobenia vysoko kvalifikovaných pedagógov na fakulte. Prihlášku si môžete podať do 30.4.2019 online.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama