Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Deň zeme 2019 na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

Autor: Deň zeme 2019 na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine
Foto: Deň zeme 2019 na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine
Uverejnené: 06. marec 2016

Tohtoročný Deň Zeme gymnazisti poňali v duchu projektu Zelená škola. Zorganizovali súťažno-vzdelávacie podujatie Náučným chodníkom, akciu s rovnakým názvom ako časť areálu, kde sú osadené informačné tabule o vysadených drevinách.

Štvrtkové ráno 25. apríla 2019 kulisu areálu Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine dotváral slnečný svit a modrá obloha, jedna zo základných predstáv organizátorov (priaznivá predpoveď počasia v deň akcie sa splnila na jednotku). Hodinu pred začiatkom podujatia 60 študentov pripomínalo organizované mravenisko sťahujúce lavice, stoličky, ozvučenie potrebné k práci.

 

O 9:00 hod. bolo pripravených 18 stanovíšť

 

Časť I. - Zeleň

 

 1. Život odpadu (aktivita zameraná na dĺžku rozkladu odpadu rôzneho druhu v prírode)
 2. Vek stromu (aktivita nielen o určovaní veku stromov, ale aj ich funkcie v životnom prostredí)
 3. Zelené bludisko (poznávanie rastlín nachádzajúcich sa v areáli našej školy)
 4. Zábavné kompostovanie
 5. Listová poznávačka (aktivita zameraná na flóru a faunu Malej a Veľkej Fatry)
 6. Raj pre potvory (stavba hmyzieho hotela)
 7. Neberte nám lesy (aktivita zameraná na problematiku týkajúcu sa lesov - kalamity, lykožrúty, masívny výrub lesov, devastácia prírody, dôsledky likvidácie lesov, využitie dreva)
 8. Kto som a kde bývam? (aktivita zameraná na faunu Malej a Veľkej Fatry)
 9. Vieš, čo ješ? (poznávanie potravín, najmä ovocia a zeleniny a environmentálnych súvislostí spojených s ich udržateľným pestovaním)

 

Časť II. - Hravá fyzika

 

 1. Neviditeľné žiarenie (meranie UV žiarenia)
 2. Ako funguje fotočlánok (fotovoltaika ako obnoviteľný zdroj energie)
 3. Prelievanie vody (aktivita zameraná na význam vody v prírode)
 4. Stavanie klincov (rovnováha v prírode)
 5. Otočný vĺčik (rovnováha v prírode)
 6. Da Vinciho most (ekologická stavba)
 7. Veža z kociek (Alexander´s Seven Stones)
 8. Vzduchové delo (prúdenie vzdušných más)
 9. Odkaz Zemi (výtvarný odkaz Zemi, kreslenie ekotransparentu)

 

Okrem dvojíc na stanovištiach boli pripravení iní žiaci v roli fotografa, kameramana, zvukára, moderátoriek, sprievodcov, animátorov a organizačného tímu (registrácia účastníkov, vyhodnotenie súťaže). Pred deviatou hodinou zavítalo na pôdu gymnázia 108 žiakov (6 tried) I. stupňa ZŠ Jozefa Kronera v Martine, ktorých organizátorky rozdelili do štvorčlenných tímov. Každý tím si zvolil vlastný názov, obdržal sprievodný lístok, na ktorý si po absolvovaní úloh na stanovištiach dal zapísať body.

 

 

Deti sa rýchlo pustili do plnenia úloh. Aktivity si pripravovali jednak študenti II.A triedy a čiastočne II.B triedy v rámci predmetu energia ako projekt zameraný na prípravu enviro podujatia pod vedením RNDr. Jany Beňuškovej, jednak seminaristi a členovia krúžku z fyziky vedení PaedDr. Jozefom Beňuškom, PhD. Ich úlohou bolo pripraviť sa tak, aby deti plnili úlohy súvisiace s témou, pričom obsah mal byť náučný, hravý, zaujímavý, prekvapujúci, zážitkový. Za absolvovanie stanovišťa mohli prideliť tímu najviac 5 bodov.

 

Trojhodinový kolotoč prebiehal v úžasnej atmosfére, deti boli doslova plné radosti, tešili sa pri učení, každý úspech dobehli zvestovať svojim triednym učiteľkám. Na jednom stanovišti zabudli študenti na pečiatku potvrdzujúcu absolvovanie úlohy, tak maľovali na tvár. Ukázalo sa, že to bol super nápad. Na prváčikoch bolo vidno, že po čase potrebujú zmenu… Organizátori aj s tým počítali. Do akcie zapojili animátorky, ktoré ich vtiahli do hry a bolo po kríze. Vytvorili kútik, kde si mohli oddýchnuť, najesť sa alebo využiť náradie vonkajšej telocvične.

 

[widgetkit id="254" name="4000"]

 

Počas sčítavania bodov sa ujali aktivity moderátorky a vyspovedali deti, ich učiteľky i organizátorov. O 12:30 hod. prišlo na rad vyhodnotenie. Súťažilo 26 tímov v dvoch kategóriách - A (1.-2.ročník), B (3.-4.ročník). Odmenu získal každý člen dvoch víťazných tímov, čiže spolu rozdelili 8 cien. Ostatným účastníkom snáď urobili radosť záložky do knihy, ktoré boli vytvorené presne pre tento účel.

 

Na gymnáziu sa environmentálne zameraný predmet energia učí už jedenásty rok a snahou je, aby študenti zažili aj inú skúsenosť z vyučovania, než je bežné. Tento rok v jednej triede pripravovali environmentálne zamerané podujatie Náučným chodníkom. Žiaci si vymysleli námety, ktoré odkonzultovali a pripravili k realizácii. Pôvodný zámer bol urobiť akciu pre 3 triedy z prvého stupňa, no záujem zo strany oslovenej základnej školy bol pre 6 tried, preto rozsah stanovíšť musel byť rozšírený ešte o 6 ďalších stanovíšť hravej fyziky za pomoci Centra popularizácie fyziky.

 

 

Organizácia nebola jednoduchá. Ani učitelia, ani študenti energie a fyziky nemali skúsenosti s prácou s deťmi tohto veku, nedokázali dopredu odhadnúť ani časovú dotáciu, ani obtiažnosť úloh. Netušili, či ich zaujmú, či úlohy nebudú ťažké, či ich skôr neznechutia, no na základe odozvy všetkých účastníkov možno povedať, že výsledkom niekoľkomesačnej snahy bolo naozaj vydarené podujatie. Učiteľky ocenili inovatívne riešenie Dňa Zeme, deti sa tešili, že strávili deň mimo svojej školy.

 

Atmosféru Dňa Zeme precítil na vlastnej koži aj hlavný manažér Zelenej školy Juraj Oravec: “Zažil som parádnu enviro akciu.” Pozvanie prijal aj Ján Farský, člen Komisie regionálneho rozvoja mesta Martin: “Bol som, videl som, zažil som veľmi pekné a zmysluplné podujatie.

 

 

Draci, Brave girls, Zajačiky, Gryzli, Morské Panny, Sovietsky zväz, Einstein, Parkouristi, Pokémon, Lienky, Super girls, Čerešne, Slovak Masters, Olympijskí majstri, Športovci2, Múdri žiaci, Vlci, Motýliky, Barcelona, Delfíny, Srdiečka, Vločky, Hviezdy, Drsní kamzíci, Gorily, Yuventus (názvy detských tímov) boli ste skvelí,” tvrdí organizátorka akcie Jana Beňušková a dodáva: “ukážkovo ste spolupracovali a vďaka za super atmosféru! Netajím, že ste našim gymnazistom dali poriadne zabrať, ale som si istá, že absolvovali doslova životný zážitok.

 

Zmyslom celej akcie bolo uvedomiť si, že Zem je len jedna a je na nás, či zachováme životné podmienky aj pre naše deti. Bohužiaľ, denne sme svedkami, že (nielen) ľudia na Slovensku nemajú vzťah k životnému prostrediu v sebe tak zakorenený, ako napr. v škandinávskych krajinách. Musíme k tomu naše deti systematicky viesť, nepríde to samo. A to je hlavným dôvodom, prečo sme na našom gymnáziu zaviedli predmet s environmentálnym zameraním.

 


Reklama

príbuzné témy

Reklama