Oceňovanie mladých záchranárov na Mudroňke

Autor: Oceňovanie mladých záchranárov na Mudroňke
Foto: Oceňovanie mladých záchranárov na Mudroňke
Uverejnené: 18. apríl 2018

Mesto Martin dlhoročne podporuje projekt Mladý záchranár v publikácii Martinský záchranár. Každoročne sú oceňovaní nádejní mladí záchranári z martinských základných škôl cenami mesta a mestskej polície. Oceňovanie organizuje mesto Martin s oddelením školstva, mládeže a športu.

Dňa 6. mája 2019 boli v ZŠ P. Mudroňa Martin ocenení mladí martinskí záchranári, ktorí si z rúk primátora mesta Martin Jána Danka, náčelníka Mestskej polície Martin Milana Bartoša, od autora projektu Mladý záchranár Bruna Horeckého a od riaditeľa školy ZŠ P. Mudroňa, Jozefa Kríža prebrali ceny mesta Martin, Mestskej polície Martin a redakcie časopisu Fľak. Do troch súťaží Martinského záchranára sa spolu zapojilo rekordných 250 žiakov z 12 martinských základných škôl. Najviac žiakov sa zapojilo zo ZŠ P. Mudroňa, SZŠ T. Zanovita a ZŠ A. Stodolu.

 

Ocenení vyžrebovaní žiaci za správne vyplnený záchranársky testík

 

Katarína Vašinová, ZŠ s MŠ, Dolinského

Radim Gabaj, ZŠ, J. Krónera

Sofia Kubalová, ZŠ, A. Stodolu

 

Ocenení žiaci za výtvarné práce na tému Bezpečne na bicykli

 

Sebastián Jambor, ZŠ, P. Mudroňa

Vivien Konstantová, ZŠ, N.Hejnej

Sára Fintová, ZŠ s MŠ, Hurbanova

 

Ocenení žiaci za uskutočnený Dobrý skutok (pomoc rodičom, spolužiakom, kamarátom)

 

Daniel Pavolka, SZŠ T. Zanovita (pomoc zranenému kamarátovi)

Dárius Baran, SZŠ Bell Amos (starostlivosť o chorého starého otca)

Andrej Krátky, ZŠ A. Dubčeka (pomoc neznámemu človeku)

 

 

Putovný pohár primátora mesta Martin Jána Danka pre mladých martinských záchranárov získala najaktívnejšia škola, z ktorej sa zapojilo najviac žiakov do všetkých troch záchranárskych súťaží - ZŠ P. Mudroňa. Blahoželáme! Zdravie máme len jedno, chráňme si ho!

  • Aktuality
  • Oceňovanie mladých záchranárov na Mudroňke

Reklama

príbuzné témy

Reklama