Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Vatra ako svedectvo viery a pravdy

Autor: Vatra ako svedectvo viery a pravdy
Foto: Vatra ako svedectvo viery a pravdy
Uverejnené: 18. január 2019

"História je svedomím spoločnosti a spôsob, akým si ju spoločnosť pripomína, je jej tvárou". V tradičnom kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí organizovaných v CZ ECAV Príbovce už tradične patrí spomienkové stretnutie pri zapálenej vatre, symbole bolestnej a martýrskej smrti majstra Jana Husa v Kostnici (Nemecko).

Vyše osemdesiat účastníkov spomienkového stretnutia – detí, mládež, ako aj dospelí – sa stretli 6. júla 2019 o 20:30 za evanjelickým kostolom neďaleko rieky Turiec v Husovej aleji, ako tento priestor volajú domáci. Prítomných privítala farárka Zuzana Szabóová, ktorá zahájila spomienkové stretnutie modlitbou a krátkym zamyslením. 

 

[widgetkit id="259" name="4104"]

 

Tento rok vatru zapálil Jozef Facuna z Príboviec, najstarší prítomný člen CZ. Pri horiacej vatre sa so sprievodom ťahacej harmoniky Stanislava Kupčoka z Vrútok spievali piesne zo Spevníka, ako aj ľudové piesne. Vatra svietila do prichádzajúcej noci ako maják a vyjadrovala odkaz, že potomkovia tých, čo pre Kristovo evanjelium zomierali, sú aj po 604 rokoch tu a sú vďační za dielo, odvahu a statočnosť všetkých svedkov Božej pravdy, ktorí na oltár lásky priniesli tie najväčšie obete. Pred zapálením vatry sa v zborovej sále podával kotlíkový guľáš, ktorý pre účastníkov navarili zborový farár Marek Szabó a zborový dozorca Peter Šalát. Kostol bol po celú dobu stretnutia otvorený a prístupný prítomným k tichej spomienke, zamysleniu  a modlitbe.

 

Ján Hus (* okolo 1369, Husinec – † 6.7.1415, Kostnica, Nemecko) bol významný stredoveký český teológ, kazateľ a náboženský reformátor ktorý neohrozene kritizoval praktiky vtedajšej cirkvi. V roku 1411 bol z cirkvi exkomunikovaný ako kacír. Začiatkom roka 1414 cisár Žigmund vyzval Husa, aby svoje názory obhájil pred cirkevným koncilom (snemom) v nemeckej Kostnici. Koncil obvinil Husa z kacírstva. Napriek nátlaku, dlhému väzneniu a telesným útrapám trval na svojich postojoch a preto bol 6.7.1415 Ján Hus za živa upálený na hranici.  Ján Hus je považovaný za predchodcu protestantstva. Po jeho smrti vypukla v Čechách husitská revolúcia.


Reklama

príbuzné témy

Reklama