Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

V martinskej nemocnici sa narodili trojičky

Autor: V martinskej nemocnici sa narodili trojičky
Foto: V martinskej nemocnici sa narodili trojičky
Uverejnené: 24. júl 2019

Narodenie trojičiek sa v súčasnosti nepovažuje úplne za raritu, frekvenciu viacpočetných tehotností ovplyvňuje hlavne asistovaná reprodukcia. Podľa literatúry sa uvádza výskyt narodenia trojičiek približne 1 - 1,5 promile.

V UNM sa v roku 2018 narodili trojičky dvakrát. Je to viac ako uvádza literatúra, ale pretože UNM je perinatologické centrum, kde sa sústreďujú komplikované tehotnosti a predčasne narodené detičky majú najlepšie podmienky na optimálnu starostlivosť, nie je táto skutočnosť prekvapujúca.

 

U žiadneho dieťatka, ktoré sa narodí predčasne, však nemôžeme povedať, že je úplne v poriadku. Týmto detičkám chýba ešte približne 10-týždňový pobyt v maternici, zatiaľ je ich stav stabilizovaný a veľmi závažné komplikácie sa nevyskytli. Narodili sa cisárskym rezom, tento spôsob pôrodu je často v prípade viacplodových tehotností nevyhnutný. Riziko predčasného pôrodu je pri viacpočetných tehotnostiach významne vyššie, približne 75% trojičiek sa narodí skôr ako v 35. týždni tehotenstva.

 

Momentálne sú v inkubátoroch

 

Tým, že sa dieťa narodí predčasne, tak jeho vývoj, ktorý bol „naplánovaný“ na 40 týždňov pobytu v maternici, nie je ukončený. Dieťatko preto nie je schopné samostatnej existencie v prostredí mimo maternice bez našej pomoci. Všetky vnútorné orgány musia vykonávať činnosť, na ktorú ešte neboli pripravené – napríklad pľúca musia dýchať napriek tomu, že im to ich štruktúra ešte úplne neumožňuje, a z toho vyplýva riziko vzniku veľkého počtu komplikácií aj potreba špecializovanej starostlivosti.

 

Inkubátor pomáha detičkám udržať stálu telesnú teplotu, vyžadujú pomoc pri dýchaní, spočiatku výživu vo forme infúznych roztokov, a hoci mlieko príde na rad veľmi skoro, už vo veku niekoľkých hodín, nezrelý tráviaci systém nie je schopný spracovať také množstvo, aké by dieťatko na zabezpečenie výživy potrebovalo. Nezrelý imunitný systém je dôvodom, prečo sú predčasne narodené deti veľmi náchylné na akúkoľvek infekciu a postupne sa vyvíjajú aj funkcie mozgu. Tie sú nevyhnutné napríklad na správnu reguláciu dýchania alebo ovplyvňujú schopnosť dieťaťa napapať sa (koordinovať navzájom pitie, prehĺtanie a dýchanie).

 

Čas, ktorý zostáva do očakávaného termínu pôrodu, je využitý na oddelení spoločne – dieťa, rodičia aj ošetrujúci personál na neonatologickej klinike. Dieťatka sú vytvorené čo najlepšie podmienky, aby jeho rast a vývoj pokračoval. Kým sa predčasne narodené dieťa „naučí“ všetko, čo je nevyhnutné, často uplynie niekoľko týždňov i mesiacov, podľa toho, ako skoro sa narodilo. V prípade týchto trojičiek môžeme predpokladať, že domov pôjdu približne o 10 týždňov. Pôrodná hmotnosť trojičiek bola primeraná ich dĺžke tehotenstva, podobne ako by bola očakávaná hmotnosť u jedného dieťatka narodeného v rovnakom gestačnom veku.


Reklama

príbuzné témy

Reklama