Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Kniha Turca 2019: Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu a najzaujímavejšiu regionálnu knihu

Autor: Kniha Turca 2019: Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu a najzaujímavejšiu regionálnu knihu
Foto: Kniha Turca 2019: Vyhlásenie súťaže o najkrajšiu a najzaujímavejšiu regionálnu knihu
Uverejnené: 23. január 2020

Turčianska knižnica v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje 12. ročník ankety o najkrajšiu a najzaujímavejšiu regionálnu knihu – KNIHA TURCA 2019.

Do ankety môžu byť prihlásené publikácie, ktoré vyšli v roku 2019 a viažu sa na región Turiec prostredníctvom autorov alebo tém. Nominované knihy sú rozdelené do dvoch kategórií – odborná literatúra a beletria. Nominovať knihu možno v termíne od 22. januára 2020 do 28. februára 2020.

 

Od 3. marca 2020 do 9. apríla 2020 môžu čitatelia, ale aj široká verejnosť, odovzdať svoj hlas priamo v Turčianskej knižnici (prostredníctvom hlasovacieho lístka) alebo v online hlasovaní na stránke www.turcianskakniznica.sk. Nominované knihy budú vystavené na pracovisku beletrie v Turčianskej knižnici v Martine (Divadelná 5). Výsledky hlasovania budú slávnostne vyhlásené 23. apríla 2020 v priestoroch Turčianskej knižnice. Ocenení budú traja autori v každej kategórii s najväčším počtom hlasov.

 

Propozície Kniha Turca 2019

Nominačný list – na stiahnutie


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama