Významný posun v príprave cyklotrasy popod Strečno

Autor: Významný posun v príprave cyklotrasy popod Strečno
Foto: Významný posun v príprave cyklotrasy popod Strečno
Uverejnené: 05. február 2020

Nastal významný zlom v príprave cyklotrasy, ktorá prepojí Žilinu s Vrútkami. Po takmer piatich rokoch sa  ukončilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie EIA nadobudlo právoplatnosť. Žilinská župa sa tak môže posunúť v prípravách cyklotrasy ďalej.

Žilinská župa má spracovanú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu, v ktorom má približne 40 súhlasných stanovísk. Doteraz však nemohla o územné rozhodnutie požiadať, nakoľko nebol ukončený proces EIA. Ten skončil po štyri a pol roku krátko pred Vianocami. ,,Procesy posudzovania vplyvov stavieb cyklotrás na životné prostredie sú mimoriadne náročné. Bez tohto dokumentu by sme sa však nepohli ďalej. Hľadali sme také riešenia, ktoré sú síce stavebne zložitejšie, ale ich dopad na životné prostredie bude minimálny,“ povedala županka Erika Jurinová.

 

 

Úsek Strečno – Lipovec – Vrútky bude dlhý vyše 14 kilometrov a povedie aj mimoriadne atraktívnym prostredím Strečnianskych meandrov. Nový úsek dlho očakávanej cyklotrasy popod Strečno prispeje k čiastočnému odľahčeniu automobilovej dopravy a k bezpečnému prejazdu cyklistov. Samotná idea tejto cyklotrasy je zaujímavá už vo svojom technickom riešení. ,,Ide o najnáročnejší úsek v rámci celej Vážskej cyklomagistrály. Prichádza tam do úvahy niekoľko zaujímavých stavebných prvkov – od dvoch nových mostov ponad rieku Váh, rekonštrukcie dvoch existujúcich lávok, až po špeciálnu lávku, ktorá bude priechodná pre živočíchy,“ povedal odborník na cyklodopravu pre ŽSK Dušan Kubička.

 

Župu teraz v krátkom čase podá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, neskôr o stavebné povolenie

 

Nasledovať bude vysporiadanie pozemkov a zháňanie financií. Celý proces prípravy a výstavby bude finančne náročný, župa sa bude uchádzať o eurofondy. Úsek Strečno – Lipovec – Vrútky je súčasťou Vážskej cyklotrasy, ktorá zabezpečí prechod cyklistov naprieč štyrmi samosprávnymi krajmi od sútoku rieky Váh až po prameň Čierneho Váhu. Jej najdlhšia časť, vyše 160 km, by mala viesť práve Žilinským krajom. V súčasnosti je u nás z nej zrealizovaných 22 kilometrov, ktoré majú charakter cyklochodníka.

 

Úsek začína v obci Strečno, kde sa napojí na existujúci cyklochodník popri ľavom brehu Vodného diela Žilina. Ďalej trasa prechádza územím obce Nezbudská Lúčka proti prúdu rieky Váh, okrajom chráneného prírodného územia, popod chatovú osadu Jánošíkovo, územie obce Lipovec smerom do mesta Vrútky, kde trasa končí v križovatke ulíc Matušovičovský rad – Čachovský rad pri cestnom moste ponad rieku Turiec.


Reklama

príbuzné témy

Reklama