Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

20. ročník Letnej biblickej školy v Martine

Autor: 20. ročník Letnej biblickej školy v Martine
Foto: 20. ročník Letnej biblickej školy v Martine
Uverejnené: 09. júl 2020

Letná biblická škola v Martine začala v roku 2001, kedy do Martina zavítali Američania z cirkevného zboru St. Andrew´s v Minnesote, aby pre slovenské deti pripravili anglicko-kresťanský tábor.

Napriek aktuálnej situácii spojenej s pandémiou koronavírusu sa vedenie Biblickej školy v Martine rozhodlo, že aj tohto roku zorganizuje obľúbený denný tábor. 75 detí absolvovalo v priebehu druhého júlového týždňa pestrý program pozostávajúci z pásma piesní, zdramatizovaných biblických príbehov, športov a tvorivých dielní.

 

[widgetkit id="295" name="4416"]

 

Riaditeľ Biblickej školy Bohdan Hroboň: „Žiaľ kvôli pandémii k nám tohto roku nemohli prísť americkí partneri, ktorí nám každoročne významne pomáhajú s organizáciou tábora. Napriek veľkému záujmu zo strany rodičov detí sme žiaľ museli obmedziť počet účastníkov tábora. Teší ma, že s organizačným zabezpečením nám flexibilne pomohli učitelia a študenti Evanjelickej spojenej školy, za čo im patrí moja vďaka. Nezabudli sme ani na sociálny rozmer tábora a v spolupráci s martinským evanjelickým zborom sme oslovili rodičov k zapojeniu sa do zbierky trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre obyvateľov obce Hermanovce postihnutých povodňami.“  Záver päťdňového programu denného tábora tvorilo už tradičné spoločné piatkové vystúpenie všetkých účastníkov, ktoré sa konalo na Memorandovom námestí.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama