Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

SNK predstavuje novú monografiu o živote Martina Kukučína

Autor: SNK predstavuje novú monografiu o živote Martina Kukučína
Foto: SNK predstavuje novú monografiu o živote Martina Kukučína
Uverejnené: 23. jún 2021

Slovenská národná knižnica vás pozýva 24. júna 2021 o 15. h do svojej sídelnej budovy na slávnostné uvedenie monografie Životná odysea Martina Kukučína. Čerstvá novinka z produkcie Vydavateľstva SNK mapuje bohatý životný osud večného pútnika Dr. Mateja Bencúra, ktorého však svet pozná ako spisovateľa pod menom Martin Kukučín.

Knihu s bohatou obrazovou prílohou, ktorej autorkou je Mária Rapošová, pokrstí literárny vedec Augustín Maťovčík a literárna historička Daša Korytárová Lofajová, ktorí knihu lektorovali. Po skončení slávnosti bude možné absolvovať prehliadku rozsiahlej trojvýstavy Tri odysey Martina Kukučína, v sídelnej budove SNK, ktorej autorkou je Mária Rapošová a zakúpiť si prezentovanú monografiu.

 

Slovenská národná knižnica sa vo svojom Literárnom múzeu venovala špeciálne Martinovi Kukučínovi už v roku 2020, kedy si výstavou pripomenula 160. výročie jeho narodenia. Najpríťažlivejším exponátom výstavy bola doteraz prvá 3D socha spisovateľa na Slovensku i vo svete urobená podľa bronzového originálu medzinárodnej sochy Kukučína od svetoznámeho sochára Ivana Meštrovića.

 

Túto veľkú pozornosť si zasluhuje preto, lebo sa stala najvzácnejšou sochou slovenského spisovateľa v dejinách a bola umiestnená na troch kontinentoch sveta. Výstava je momentálne inštalovaná v sídelnej budove SNK. Okrem zbierok Slovenskej národnej knižnice sú na výstave použité aj informácie, dokumenty a fotografie z fondov Slovenského národného múzea v Martine, Literárneho informačného centra v Bratislave, Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Ďakujeme aj za možnosť načrieť do rodinných archívov Rudinských z USA i zo Slovenska, do archívov Márie Galanovej a jej známych z USA i z Kanady,  za spoluprácu ďakujeme aj historikom mesta Pukanec.


Reklama

príbuzné témy

Reklama