© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Martin ocenil osobnosti za rok 2020

Autor: Martin ocenil osobnosti za rok 2020
Foto: Martin ocenil osobnosti za rok 2020
Uverejnené: 29. jún 2021

Martin (28.06.2021) – Netypicky, počas posledného júnového víkendu 2021 mesto Martin ocenilo najvýznamnejšie osobnosti a kolektívy za rok 2020. Verejné uznania a ocenenia si z rúk primátora mesta prevzalo šesť jednotlivcov a štyri kolektívy.

Mesto Martin tradične udeľuje verejné uznania a ocenenia v novembri počas Svätomartinských hodov. Protipandemické opatrenia v závere roka 2020 však zabránili aj tomuto podujatiu, a preto bolo oceňovanie preložené na jún 2021. V súlade s aktuálnymi opatreniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva si v budove Národného domu Slovenského komorného divadla prevzalo z rúk primátora mesta Martin Jána Danka ocenenia šesť jednotlivcov a štyri kolektívy.

 

„Priznám sa, som nesmierne rád, že nám súčasná situácia dovolila odovzdať ocenenia za predošlý rok. Mesto Martin tak mohlo oceniť výnimočný prínos a taktiež odvahu osobností a kolektívov, ktoré by mali byť pre nás všetkých inšpiráciou. Som hrdý, že spoločným menovateľom všetkých osobností nášho mesta dnes aj v minulosti je odvaha. Tento rok v nás rezonuje o to viac, že si pripomíname 160. výročie Memoranda národa slovenského a jeho organizátorov. Ľudí, ktorí sa aj navzdory vyhrážkam postavili úradujúcej moci, aby sa mohli prihlásiť k príslušnosti k slovenskému národu a ideálom, ktorým verili. Odvaha je aj výsadou ocenených osobností a kolektívov. V čase, keď nikto z nás nevedel, čo nastane a čo vlastne robiť, sa nebáli a postavili sa na pomoc svojim blízkym a celému nášmu mestu. Za to im patrí moja nesmierna vďaka a úcta,“ povedal primátor mesta Martin.

 

Mesto ocenilo čestným občianstvom Michala Kováča Adamova za výnimočné zásluhy v prospech mesta Martin i regiónu Turiec a pri príležitosti životného jubilea. Cenu mesta si prevzali klavírna virtuózka Tatiana Fraňová a najstarší hodinár na Slovensku Miloš Uhrín. Mesto taktiež udelilo ocenenie aj trom dobrovoľníkom – Milanovi Michalcovi za umeleckú prácu s deťmi zo znevýhodneného prostredia, Milanovi Stuchlému za prínos k rozvoju turistiky v regióne a Milanovi Sýkorovi za dobrovoľné darcovstvo krvi. Primátor mesta netradične ocenil výhradne kolektívy – študentov zo Základnej školy Alexandra Dubčeka za úspešnú reprezentáciu mesta Martin v dopravnej súťaži FIA European Traffic Education contest 2019, kolektív pracovníkov z KraussMaffei Technologies, zamestnancov Univerzitnej nemocnice v Martine a medikov, ktorí Univerzitnej nemocnici počas pandémie pomáhali.

 

Kto bol ocenený?

 

Michal Kováč Adamov

Čestné občianstvo mesta Martin za výnimočné zásluhy v prospech mesta Martin i regiónu Turiec a pri príležitosti životného jubilea

Mišo Kováč - Adamov, občianskym menom Michal Kováč, používajúci niekoľko ďalších pseudonymov, patrí už 65 rokov medzi najvýraznejšie tvorivé osobnosti nášho regiónu.  Rodák zo Zlatých Moraviec je kultúrnym a literárnym historikom, teatrológom, dramatikom.

Obdivuhodne širokým záberom svojich aktivít a dosiahnutými výsledkami prepája slávnu históriu starého Martina s dneškom. Stál pri zrode a realizácii všetkých významnejších kultúrnych projektov, programov, inštitúcií a stavieb, ktoré sa v druhej polovici minulého storočia spájali s metropolou Turca. Pôsobil v Matici slovenskej, prednášal na univerzite v Brne, v teologickom inštitúte v Badíne, po nežnej revolúcii bol námestníkom ministra kultúry. Pôsobil aj ako vážený predstaviteľ kultúrneho Martina v Rade národnej kultúry.

 

doc. Tatiana Fraňová, ArtD.

Cena mesta Martin výnimočnej klavírnej virtuózke za reprezentovanie mesta Martin i Slovenska na svetových pódiách

Klaviristka narodená v Martine, ktorej hudobný a pedagogický prínos presahuje nielen slovenský, ale aj európsky rámec. Má mimoriadnu fyzickú dispozíciu s veľkým rozpätím rúk, vynikajúcu pamäť a unikátny interpretačný prejav. Zvláda zahrať aj najnáročnejšie klavírne diela, vďaka čomu sa stala vyhľadávanou umelkyňou.  Bola sólistkou i komornou hráčkou. Je držiteľkou ocenenia „Cena Frica Kafendu“ a striebornej medaily z Medzinárodného festivalu mladých sólistov vo Francúzsku. Ako jediná slovenská klaviristka bola sólistkou Pražského symfonického orchestra v Salzburgu, neraz vystupovala aj za sprievodu Slovenskej filharmónie i Symfonického orchestra Československého rozhlasu.

Premiérovala mnohé diela slovenských skladateľov. Venovala sa i pedagogickej činnosti na viacerých vysokých školách na Slovensku, v Rakúsku a Egypte. Medzi jej absolventov patria mnohí znamenití klaviristi. Je porotkyňou na medzinárodných súťažiach.

 

Miloš Uhrín

Cena mesta Martin najstaršiemu aktívnemu hodinárovi na Slovensku, za jeho neutíchajúci elán a chuť neustále sa venovať hodinárskemu remeslu

Prácu majstra Miloša Uhrína pozná takmer každý Martinčan. Meno možno nenapovie, no kto si za posledných 70 rokov nechal v Martine opraviť hodinky, s veľkou pravdepodobnosťou narazil práve naňho. Vo veku 87 rokov je najstarším hodinárom na Slovensku. Práca ho stále baví, vo svojej dielničke sa cíti ako doma.  Remeslu sa začal učiť, keď mal 15 rokov. Odvtedy sa niekoľko krát zmenil režim, na nepoznanie sa zmenili aj hodinky, no jeho vášeň nie. V roku 1999 si otvoril živnosť. Mal vtedy 65 rokov. Činorodá povaha Milošovi Uhrínovi nedovolí oddychovať. Denne sa postará aj o 40 hodiniek. Rád je obklopený ľuďmi. Miluje futbal, plávanie, lietanie. Bol zakladajúcim členom Slovenského leteckého zväzu. Dodnes je jeho aktívnym členom.

 

PhDr. Milan Michalec, DiS. art., PhD.

Cena dobrovoľníka mesta Martin jedinečnému hudobníkovi, ktorý už desaťročie vedie deti z okraja spoločnosti k všestrannému rozvoju

Milan Michalec je zakladateľom a vedúcim Umeleckého zoskupenia detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov Fénix. Pochádza z hudobníckej rodiny, venuje sa umeleckej činnosti, no väčšinu času trávi s deťmi z marginalizovaných skupín. Už 10 rokov ich vedie k spevu, hudbe a umeniu. Dáva im vzdelanie, pozornosť, lásku a nádej, že v živote môžu niečo dosiahnuť. Tam, kde je problémom sústredenie a systematická práca, je obrovským úspechom, že k nemu deti dlhodobo a pravidelne chodia. Často dostáva otázku, či si to tieto deti vážia. Neznáša ju. Dôležité totiž podľa neho je, či ich to rozvíja. Majú toľko negatívnych vnemov, že je prirodzené, že často zlyhávajú. Milan Michalec však verí na zázraky.

 

Milan Stuchlý

Cena dobrovoľníka mesta Martin za obdivuhodný prínos k rozvoju turistiky v regióne Turiec a zviditeľňovanie mesta Martin a jeho okolitých prírodných krás.

Vrúcny vzťah k prírode a nadšenie pre turistiku charakterizujú Milana Stuchlého od mladosti. Pred 40-timi rokmi začal propagovať turistiku formou značkovania a táto vášeň ho neopustila ani na dôchodku. Navrhol a vyznačkoval niekoľko nových peších turistických chodníkov v Malej i Veľkej Fatre a Kremnických vrchoch. Spolupracuje pri vydávaní turistických máp z nášho regiónu. Od roku 2000 je držiteľom odznaku Turista - značkár I. triedy. Len vďaka jeho skúsenostiam a odhodlaniu má Veľká Fatra správny najvyšší vrchol. Do roku 2016 zaň bol považovaný nesprávny kopec. Práve vďaka Milanovi Stuchlému sa kartografický údaj v mapách prekreslil. Názov Ostredok najvyššiemu bodu Veľkej Fatry zostal, no presunul sa 300 metrov južne od pôvodného vrchu a narástol o 3 metre na 2 596 metrov.

 

Mgr. Milan Sýkora, PhD.

Cena dobrovoľníka mesta Martin výnimočnému dobrovoľnému darcovi krvi, ktorý zachraňuje životy a motivuje k tomu aj ostatných

Milan Sýkora je aktívny športovec, bývalý príslušník Policajného zboru SR s hodnosťou major. Aktuálne pôsobí na strednej škole. Navyše popri práci dobrovoľne a v nevídanej miere zachraňuje ľudské životy. Je dobrovoľným bezpríspevkovým darcom krvi a krvných doštičiek. Vo svojich 46 rokoch daroval krv už  viac ako 200-krát. Na Slovensku ročne daruje krv vyše 300 tisíc ľudí, pravidelných darcov je len tretina z nich. Milan Sýkora okrem pravidelných odberov ochotne daruje krv či krvné doštičky aj na výzvu. Teda v situáciách, keď to nemocnica akútne potrebuje. V niektorých prípadoch tak nepriamo pomáha zlepšiť zdravotný stav iných ľudí, umožňuje uskutočniť komplikované operácie. Často pacientom doslova daruje život.

 

Zamestnanci spoločnosti KraussMaffei Technologies

Cena primátora mesta Martin za nezištnú a promptnú pomoc najzraniteľnejším občanom mesta Martin v čase pandémie

Strojárenská firma KraussMaffei Technologies sídliaca v Sučanoch vyrába sofistikované zariadenia na spracovanie plastov a gumy. V marci 2020 rozšírila výrobný proces o úplne nový a v tom čase veľmi nedostatkový tovar – rúška. Segment veľmi vzdialený ich zameraniu. Členovia manažmentu sa v období blížiacej sa pandémie rozhodli bezodkladne konať a nezištne pomôcť. Neodradilo ich, že nemajú know-how, látku ani šijacie stroje. Zo štandardnej pracovnej náplne uvoľnili 24 zamestnancov, obsadili zasadaciu miestnosť, zakúpili a požičali šijacie stroje a dali sa do práce. Vďaka zápalu vedenia a ochote zamestnancov KraussMaffei sa podarilo ušiť tisícky rúšok, ktoré boli prostredníctvom Mestského úradu v Martine distribuované najohrozenejším obyvateľom mesta.

 

Súťažiaci tím zo ZŠ Alexandra Dubčeka

Cena primátora mesta Martin za úspešnú reprezentáciu mesta Martin v dopravnej súťaži FIA European Traffic Education contest 2019

Žiaci Vanessa Frková, Dominik Vangorík, Zuzana Mikulová a Tomáš Bojnický pod vedením Renáty Bírovej zo Základnej školy Alexandra Dubčeka sú na dopravnom ihrisku a na bicykli ako doma. Trúfli si aj na celoeurópske kolo detskej dopravnej súťaže FIA European Traffic Education contest. Na to, aby sa kvalifikovali na tak renomovanú súťaž, museli veľa trénovať. Prebojovali sa cez regionálne súťaže a vyhrali aj celoslovenské kolo. V septembri 2019 odcestovali do švajčiarskej Ženevy a ukázali svoje zručnosti pred veľkou porotou. Museli zvládnuť jazdu zručnosti na bicykli, teoretické vedomosti a postreh, poradili si aj s virtuálnou jazdou na bicykli. V konkurencii 22 tímov z celej Európy vyhrali 2. miesto, čo je zatiaľ najlepšie umiestnenie Slovenska v 34 ročnej histórií tejto súťaže.

 

Zamestnanci Univerzitnej nemocnice Martin

Cena primátora mesta Martin za neúnavnú a obetavú starostlivosť o pacientov počas pandémie COVID – 19

Takmer osem mesiacov. Tak dlho trval nepredstaviteľný nápor na Univerzitnú nemocnicu Martin a jej zamestnancov počas pandémie. Patrila k najvyťaženejším nemocniciam. Sanitky sem vozili pacientov z celého Slovenska. Mnohí lekári a zdravotné sestry vymenili svoju primárnu medicínsku oblasť a odev za nepriedušný overal, respirátor a okuliare. A starali sa výhradne o ľudí s týmto ochorením. V najkritickejšom období pandémie bolo v martinskej nemocnici hospitalizovaných naraz až 116 pacientov. Unavení psychicky i fyzicky, s obavami o seba i svojich blízkych. Napriek tomu zdravotníci zostávali celé mesiace na covidových oddeleniach. Z celkového počtu 1 467 covidových pacientov sa im podarilo úspešne vyliečiť a prepustiť domov až tri štvrtiny. Aj 28-ročnú tehotnú ženu, ktorá po niekoľkodňovom pripojení na neinvazívnu pľúcnu ventiláciu porodila zdravé dievčatko.

 

Študenti medicíny pomáhajúci v Univerzitnej nemocnici Martin

Cena primátora mesta Martin za obetavú pomoc a zmiernenie neúnosného náporu na Univerzitnú nemocnicu Martin počas pandémie COVID-19 

V najkritickejšom čase, keď sa ľudia v panike z neznámeho stránili akýchkoľvek kontaktov, prišli nemocnici na pomoc študenti medicíny. Najmä z Jesseniovej lekárskej fakulty. Postavili sa pod otvorený červený stan a triedili pacientov prichádzajúcich do nemocnice. Aj tých, ktorí boli chorí na COVID-19. Ďalší medici sa pridali, keď začala nemocnica prevádzkovať prvé mobilné odberné miesto v okrese. Ich základňou sa stal zelený vojenský stan. V náročných podmienkach, za každého počasia, i silného mrazu. Bez ich pomoci by nemocnica ani jeden zo stanov nezvládala prevádzkovať. Získali nové skúsenosti i priateľstvá. Obetavo  s obrovským odhodlaním pomohlo 47 medikov nemocnici zvládnuť neľahkú situáciu.

  • Aktuality
  • Martin ocenil osobnosti za rok 2020

Reklama

príbuzné témy

Reklama


Kontakt

METRO, o. z.
Martin

Pavla Mudroňa 24, II. poschodie
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421908279154

© , METRO | Tvoríme úspešné príbehy a komunikačné stratégie | www.projektmetro.sk
nahor