Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Univerzitná nemocnica Martin: Pre covid máme reprofilizovaných 159 lôžok

Autor: Univerzitná nemocnica Martin: Pre covid máme reprofilizovaných 159 lôžok
Foto: Univerzitná nemocnica Martin: Pre covid máme reprofilizovaných 159 lôžok
Uverejnené: 25. august 2020

Vzhľadom na zlý vývoj epidemiologickej situácie Univerzitná nemocnica v Martine naďalej reprofilizuje svoje klinické pracoviská a navyšuje počty lôžok určených pre pacientov s ochorením COVID-19.

Aktuálne má na tento účel celkovo vyčlenených 159 lôžok, čo je viac, ako bolo maximum v druhej vlne pandémie. Z uvedeného počtu je 128 postelí s kyslíkom, 15 JIS lôžok a 16 lôžok s možnosťou pripojenia na umelú pľúcnu ventiláciu. Trend hospitalizácií je stúpajúci, obsadenosť covidových lôžok je približne 80%, kapacita umelých pľúcnych ventilácií je naplnená.

 

Nemocnica je nútená redukovať bielu medicínu, pričom sa zohľadňujú aktuálne lôžkové a personálne kapacity

 

Reprofilizácia sa dotkla Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, Kliniky pneumológie a ftizeológie, Ortopedickej kliniky, Urologickej kliniky, Dermatovenerologickej kliniky, Internej kliniky gastroenterologickej, Kliniky detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny, Chirurgickej kliniky. Pacientom sa poskytuje v plnom rozsahu iba neodkladná lôžková zdravotná starostlivosť. Onkologická liečba pacientov pokračuje v štandardnom režime, obmedzená je však onkochirurgia. Operačné programy jednotlivých kliník sa flexibilne prispôsobujú personálnym kapacitám Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje v rozsahu, aký umožňujú personálne kapacity pracovísk. Naďalej platí zákaz návštev hospitalizovaných pacientov.


Reklama

príbuzné témy

Reklama