Stanovisko vedenia mesta k vybudovaniu veľkovýrobne bioplynu v Martine

Autor: Stanovisko vedenia mesta k vybudovaniu veľkovýrobne bioplynu v Martine
Foto: Stanovisko vedenia mesta k vybudovaniu veľkovýrobne bioplynu v Martine
Uverejnené: 10. jún 2021

Martin (06.12.2021) – Na základe viacerých podnetov mesto Martin dnes opätovne preverilo všetky dokumenty s cieľom zistiť bližšie informácie o vybudovaní veľkovýrobne bioplynu na svojom území.

V rámci preverovania sa zistilo, že Útvar hlavného architekta mesta Martin zaslal v auguste 2021 Slovenskému plynárenskému priemyslu územnoplánovaciu informáciu k pozemkom v k. ú. Martin, kde bol riešený aj zámer stavby. Vedenie mesta Martin však o stanovisku a ani o predmetnej problematike do dnešného dňa zo strany Útvaru hlavného architekta mesta Martin informované nebolo.

  • Aktuality
  • Stanovisko vedenia mesta k vybudovaniu veľkovýrobne bioplynu v Martine

Reklama

príbuzné témy

Reklama