Zabezpečenie včasnej zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov musí pokračovať

Autor: Zabezpečenie včasnej zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov musí pokračovať
Foto: Zabezpečenie včasnej zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov musí pokračovať
Uverejnené: 14. november 2021

Žilina, 7. 12. 2021. Nemocnice v Žilinskom kraji sú už niekoľko týždňov maximálne vyťažené pacientami chorými na COVID-19. Obsadenosť lôžok a personálne kapacity sa z tohto dôvodu dostali na hranice svojich možností pri poskytovaní operačnej liečby pre onkologických pacientov.

Koncovým pracoviskom v Žilinskom kraji pre najťažších onkologicky chorých pacientov, ktorí si vyžadujú včas operačný zákrok, aby sa zvýšila ich šanca na život, je Univerzitná nemocnica v Martine. Obsadenosť v UN Martin rovnako však významne prekročila svoje kapacitné možnosti, čím došlo k výraznému obmedzeniu operatívy.

 

Krajská samospráva intenzívne hľadá možnosti, ako naďalej vykonávať bielu medicínu v onkologickej liečbe. Na tom, že aktuálny kritický stav v nemocniciach nesmie spôsobiť zastavenie onkologickej operatívy, sa dnes na spoločnom stretnutí zhodla spolu so zástupcami župných nemocníc, Univerzitnej nemocnice v Martine a Národného onkologického ústavu v Bratislave. „Je našou maximálnou snahou spoločne zabezpečiť pre 85 onkologických pacientov dostupnosť  k onkologickej operácii, preto sme sa rozhodli uplatniť všetky možné a dostupné riešenia,“ potvrdila riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.

 

Výsledkom pracovného stretnutia vedenia odboru zdravotníctva ŽSK,  vedenia Univerzitnej nemocnice Martin (ďalej aj UN Martin)  a Národného onkologického ústavu v Bratislave (ďalej aj NOU) je nasledujúce stanovisko:

 

  1. V maximálnej možnej miere udržať a realizovať špecializované operačné onkologické výkony na úrovni UN Martin.
  2. Spolupracovať medzi UN Martin a ostatnými nemocnicami v Žilinskom kraji  vo veci vytvorenia  podmienok pre operatéra na jednotlivých pracoviskách v spádových nemocniciach. Cieľom je zabezpečiť včasnú dostupnosť k onkologickému  operačnému výkonu u pacienta, ktorého zdravotný stav si vyžaduje urgentný  operačný zákrok ASA 1, 2 (podľa typu zložitosti výkonu).
  3. Manažovať spoluprácu s NOU s cieľom pomoci, ktorá spočíva v zabezpečení včasnej dostupnosti k zložitým onkologickým  operačným výkonom, ktoré z dôvodu obmedzení (reprofilizácie) a vysokého počtu COVID pacientov  by nebolo možné realizovať v požadovanom čase v nemocniciach Žilinského kraja.

 

Odbor zdravotníctva ŽSK v mene celého ŽSK vyjadruje poďakovanie nemocniciam v kraji a Národnému onkologickému ústavu v Bratislave za snahu a ústretovosť pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti vážne chorým onkologickým pacientom z nášho kraja.

  • Aktuality
  • Zabezpečenie včasnej zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov musí pokračovať

Reklama

príbuzné témy

Reklama