Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Dni zdravia v Kia Slovakia

Autor: Dni zdravia v Kia Slovakia
Foto: Dni zdravia v Kia Slovakia
Uverejnené: 06. december 2018

8. apríl 2022 – Spoločnosť Kia Slovakia v dňoch 6. a 7. apríla zorganizovala pre svojich zamestnancov priamo v priestoroch výrobného závodu Dni zdravia. Išlo o aktivity v rámci tohtoročného Svetového dňa zdravia 2022. Dôvodom organizácie bola aj neustála snaha spoločnosti o zlepšovanie pracovného prostredia ako aj prevencia, ktorá bola v čase koronakrízy často nedostupná.

Kia Slovakia v spolupráci s externými organizáciami a zdravotnou poisťovňou pripravila vo svojich priestoroch viaceré možnosti vyšetrení, testov a kontrol. Zamestnanci mali možnosť využiť vyšetrenia zraku, srdca, kontroly vitálnych funkcií alebo sa zúčastniť ukážok fyzioterapeutických cvičení tematicky rozdelených do viacerých blokov. Veľmi veľký záujem bol taktiež o test na rakovinu prostaty z kvapky krvi. Kia Slovakia dlhodobo propaguje zdravú výživu a nabáda zamestnancov ku zmene stravovacích návykov, počas 6. apríla boli zamestnancom preto k dispozícii aj rôzne ovocné šťavy a šaláty.

 

Mnohí zamestnanci Kia Slovakia ocenili, že vyšetrenie zraku ako aj  ďalšie bolo možné absolvovať priamo v práci. Keďže sa na vyšetrenia dopredu nahlasovali mali presne daný termín a nemuseli čakať. Viacerí privítali takúto dostupnú možnosť testovania a odberov pretože ak by nebola priamo v závode pravdepodobne by sa jej nezúčastnili. Fyzioterapeutické cvičenia, ktoré boli zamerané na najnamáhanejšie partie tela ako sú ruky, chrbát a nohy predvádzali špecialisti pôsobiaci v Zdravotnom centre priamo v Kia Slovakia. Okrem osvojenia si cvikov získali viacero rád a návodov ako bolestiam predchádzať.

 

 

Koronavírus a jeho dôsledky stále ovplyvňujú náš život už viacero rokov. Aj preto mohli zamestnanci absolvovať aj vyšetrenie pľúc – spirometriu. Ide o časovo nenáročné vyšetrenie, ktoré si nevyžaduje špeciálnu prípravu, ale má dôležitú výpovednú hodnotu o aktuálnom stave a funkcii dýchacích ciest. Zdraví a spokojní zamestnanci sú prioritou spoločnosti Kia Slovakia. Firma pravidelne organizuje rôzne aktivity a podporuje zamestnancov v oblastiach ako sú prevencia a osveta na pracovisku, starostlivosť o duševné zdravie zamestnancov, výživa, šport ale aj ergonómia. Tieto dva dni zdravia ukázali, že zdravotný stav nie je zamestnancom Kia Slovakia ľahostajný a takmer 300 sa ich prihlásilo na odbery, testy ako aj ďalšie aktivity.


Reklama

príbuzné témy

Reklama