Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Koncert, ktorý sa počúval srdcom

Autor: Koncert, ktorý sa počúval srdcom
Foto: Koncert, ktorý sa počúval srdcom
Uverejnené: 11. máj 2022

Martin (09.05.2022) – Pódium kina Strojár sa v sobotu 7. mája rozžiarilo dojímavými vystúpeniami detí z Centier pre deti a rodiny a náhradných rodín zo Žilinského kraja na Najmilšom koncerte roka 2022 Úsmevu ako dar. Deti svojimi vystúpeniami pred živým publikom vyjadrili svoje pocity, túžby a sny.

V Martine v kine Strojár talentované deti z Centier pre deti a rodiny a náhradných rodín zo Žilinského kraja ukázali svoj umelecký talent a presvedčili nielen publikum, ale predovšetkým samy seba, že majú nezameniteľnú a jedinečnú hodnotu. Nie sú to profesionáli, no ich vystúpenia mali v sebe odhodlanie a túžbu niečo dokázať. Predstavenia, ktoré si deti nacvičili, boli plné dobrej nálady, ale aj emócií.

 

Chvíle na pódiu bol pre ne nezabudnuteľný zážitok a odmenou za vynaložené úsilie. Cieľom podujatia, okrem hľadania detských talentov, bolo podporiť a pomôcť deťom s neľahkým osudom. Počas sobotného vystúpenia deti predviedli svoj talent v oblasti spevu, tanca, či hry na hudobnom nástroji. „Bolo úžasné pozorovať deti, ako si užívali chvíle na pódiu. Vystúpeniami sa deti posúvajú, učia sa  komunikovať, verejne vystupovať a vyjadrovať vlastné ja. Je potrebné tieto deti motivovať, povzbudzovať a podporovať, aby v budúcnosti mohli dosiahnuť vytúžené sny a ciele“, povedal primátor mesta Martin Ján Danko, ktorý sa koncertu zúčastnil spoločne so zástupkyňou Tatianou Červeňovou.


Reklama

príbuzné témy

Reklama