V Martine začala výstavba ďalšieho zariadenia pre seniorov

Autor: V Martine začala výstavba ďalšieho zariadenia pre seniorov
Foto: V Martine začala výstavba ďalšieho zariadenia pre seniorov
Uverejnené: 10. jún 2022

Martin (07.06.2022) – V meste Martin na Škultétyho ulici pribudne nové Centrum sociálnych služieb, v ktorom si nájde domov 36 seniorov. Stavba by mala byť ukončená do 7 mesiacov od odovzdania staveniska.

Pri príležitosti zahájenia výstavby Centra sociálnych služieb mesta Martin na Škultétyho ulici v utorok 7. júna poklepkali základný kameň nielen predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, primátor mesta Martin Ján Danko, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miloš Svrček a Peter Vons, poslanec Mestského zastupiteľstva Dalibor Steindl, či  zhotovitelia stavby spoločnosti PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s. Ján Sliacky a Peter Kiaba, ale po výzve primátora Jána Danka aj viacerí prítomní seniori.

 

Oficiálne tým spustili výstavbu ubytovacieho zariadenia pre seniorov, ktorého výstavba by mala byť ukončená na konci tohto roka. „Som veľmi rád, že za tak krátke obdobie sa v meste Martin začína s výstavbou v poradí už druhého Centra sociálnych služieb. V ňom si nájdu svoj domov ďalší seniori, ktorí potrebujú starostlivosť v sociálnom zariadení,“ uviedol primátor Ján Danko.

 

 

Zariadenie pre seniorov bude dvojposchodové s lôžkovou kapacitou 36 osôb a je riešené v pôdorysnom tvare „L“ s dvomi nadzemnými podlažiami. Hlavný vstup do objektu bude bezbariérový. Vo východnej časti tejto stavby je navrhnuté ubytovanie klientov v počte 8 lôžok, kde sa počíta s menej pohyblivými klientmi. Druhé nadzemné podlažie je riešené ako ubytovacia časť, ktoré je prístupné schodiskom a výťahom. Tu je navrhnutých 14 dvojposteľových izieb s kapacitou 28 lôžok, pričom vždy dve izby majú spoločné sociálne zariadenie.

 

Na základe výsledku verejného obstarávania bol vybraný zhotoviteľ stavby PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s., s celkovou cenou za vyhotovenie stavby vo výške 1 434 733,81 eur. Na základe rozhodnutia Štátneho fondu rozvoja bývania o poskytnutí podpory, bude časť tejto sumy vo výške 1 174 730 eur zaplatená z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Mesto Martin projekt dofinancuje sumou 260 003,81 eur z vlastných finančných prostriedkov. Výstavba zariadenia sociálnych služieb „Centrum sociálnych služieb mesta Martin na Ul. Škultétyho v Martine“ bola schválená Uznesením MsZ v Martine č. 4/2022 zo dňa 20.01.2022. Pri obsadzovaní miest sa bude mesto riadiť konkrétnymi ustanoveniami a prílohami Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.


Reklama

príbuzné témy

Reklama