Dni Milana Hodžu 2022

Autor: Dni Milana Hodžu 2022
Foto: Dni Milana Hodžu 2022
Uverejnené: 22. jún 2014

Martin (27.06.2022) – Koniec júna je v Turci už tradične spojený s podujatím, ktoré je venované významnej osobnosti, rodákovi z Turca, doktorovi Milanovi Hodžovi. V dňoch 21. júna až 26. júna 2022 sa v Martine a v Sučanoch konal 18. ročník Dní Milana Hodžu.

Podujatie, pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera, bolo príležitosťou pripomenúť si dedičstvo významnej postavy slovenských dejín a bližšie spoznať jeho život. Dni Milana Hodžu sa začali v utorok 21. júna a pokračovali vo štvrtok 23. júna 2022 slávnostným vyhodnotením a ocenením literárnych prác v súťažiach Hodžov novinový článok a Hodžova esej, na ktorých si žiaci a študenti zdokonaľovali svoje literárne zručnosti. Vyhlasovateľmi súťaží boli Základná škola Milana Hodžu v Bratislave a Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch. Cenu víťazke Natálii Bálekovej v súťaži Hodžova esej odovzdali vo štvrtok 23. júna prednosta Mestského úradu Ján Žila a hlavný kontrolór mesta Martin Ján Zuberec.

 

 

Dni Milana Hodžu pokračovali v sobotu 25. júna pietnymi aktmi kladenia vencov na Národnom cintoríne v Martine pri hrobe Milana Hodžu a na námestí v Sučanoch pri buste Milana Hodžu. Pietnych aktov sa zúčastnili poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Vons, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová spoločne s poslancami ŽSK, prednostom Okresného úradu Martin Vladimírom Polakovičom, primátormi mesta Martin Jánom Dankom, mesta Vrútky Branislavom Zacharidesom a mesta Turany Dušanom Novysedlákom, starostami obcí Sučany Martinom Rybárom a Turčianska Štiavnička Petrom Očkom a poslancami Mestského zastupiteľstva Martin, ako aj ďalšími predstaviteľmi z regiónu Turca. Doktor Milan Hodža, ako politik, vedel pôsobiť na ľudí. Mal obrovský cit a pochopenie pre moderné poňatie politiky a vnášal do nej moderné metódy. Som hrdý na to, že sme si v Turci opäť pripomenuli tohto štátnika európskeho významu a osobnosť slovenskej politiky 20. storočia, povedal primátor mesta Martin Ján Danko.

 

Pri príležitosti 18. ročníka v sobotu 25. júna  v obci Sučany boli udelené čestné ceny Milana Hodžu bývalým starostom obce Sučany Milanovi Rybárovi, Jozefovi Petrášovi a Vladimírovi Plžikovi za vznik a pokračovanie projektu Dní Milana Hodžu, ako aj za spoluprácu pri ich organizovaní. Čestná cena Milana Hodžu bola udelená aj Bohumile Ferenčukovej za bádanie o živote a diele osobnosti slovenskej politiky, za prínos vo výskume československej zahraničnej politiky a jeho medzinárodnú prezentáciu.

 

Zavŕšením podujatia boli nedeľné služby božie v Evanjelickom a. v. kostole v Sučanoch. Dni Milana Hodžu budú pokračovať v dňoch 10. až 11. novembra 2022 vedeckými konferenciami na Mestskom úrade v Martine. Tento ročník je venovaný Fedorovi Houdekovi, osobnosti slovenskej politiky.


Reklama

príbuzné témy

Reklama