Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Župa vyčlenila 455 000 eur na nákup medicínskych zariadení do svojich nemocníc

Autor: Župa vyčlenila 455 000 eur na nákup medicínskych zariadení do svojich nemocníc
Foto: Župa vyčlenila 455 000 eur na nákup medicínskych zariadení do svojich nemocníc
Uverejnené: 07. december 2021

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo v rámci 2. úpravy rozpočtu ŽSK na rok 2022 navýšenie výdavkov o 4 016 048 €.  Z toho 455 000 € vyčlenil ŽSK na nákup prístrojov a zariadení do nemocníc, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Nové medicínske zariadenia získajú 3 nemocnice: Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne a Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. V prípade Kysuckej NsP Čadca ide o sumu 40 000 €, ktorá bude použitá na zakúpenie anestéziologického prístroja. „Pôvodný anestéziologický prístroj je už vplyvom rokov nefunkčný, náhradné diely sú už nedostupné a taktiež uplynula servisná podpora od výrobcu,“ upozorňuje Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

 

Ako ďalej objasňuje županka Erika Jurinová: „Kysucká nemocnica je jedinou nemocnicou v regióne Kysúc a má zo všetkých župných nemocníc najvyšší počet lôžok a najväčšiu spádovú oblasť 126-tisíc obyvateľov. Pre niektoré odborné činnosti plní funkciu nadregionálneho významu, a aj z tohto dôvodu považujem za veľmi dôležité neustále modernizovať prístrojové vybavenie a poskytnúť zdravotníckemu personálu aj pacientom špičkové vybavenie.“ V spomínanej nemocnici pribudne aj videolaryngoskop pre potreby oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM), na ktorého nákup župa vyčlenila 25 000 €. Aj v tomto prípade už výrobca neposkytuje náhradné diely na opravu v súčasnosti používaného prístroja.

 

Liptovská NsP Liptovský Mikuláš získa finančný príspevok 240 000 € na zakúpenie prístroja magnetickej rezonancie. Predpokladaná cena prístroja bez pozáručného servisu je 998 502 €. Ako podotkla Jurinová: „Financovanie bude zabezpečené formou splátok, pričom prvá akontačná splátka je 240 000 €. Nemocnica týmto prístrojom v súčasnosti nedisponuje. Momentálne sú odoslané žiadosti o predbežný súhlas o zazmluvnenie MR prístroja na všetky tri zdravotné poisťovne.“

 

Na zakúpenie laparoskopu pre Dolnooravskú NsP Dolný Kubín župa vyčlenila 150 000 €. „Nemocnica v súčasnosti disponuje dvoma chirurgickými operačnými sálami. Približne 80% chirurgických operácii dutiny brušnej sa robí práve laparoskopicky a to je dôvod prečo nemocnica žiadala o príspevok na jeho zakúpenie,“ tvrdí Pekarčíková. Dolnooravská nemocnica sa v roku 2021 v hodnotení zdravotníckych zariadení inštitútom INEKO 5. najlepšou všeobecnou nemocnicou na Slovensku.

 

Župa vyčlenila finančné prostriedky aj na stavebnú investíciu vo výške 100 000 € na stavebné úpravy strechy administratívnej budovy Hornooravskej nemocnice NsP Trstená. Financie budú využité na komplexné stavebné úpravy objektu vrátane stavebných úprav jednotlivých vrstiev strešného plášťa „Našou snahou je správne investovať do rekonštrukcií a prístrojového vybavenia v rámci všetkých našich nemocníc, a to tak aby zmeny pocítili v prvom rade pacienti. O tom, že nám na zdravotníctve záleží, svedčí aj fakt, že z rozpočtu ŽSK sme v rokoch 2018 až 2021 prerozdelili do zdravotníckych zariadení 15,235 mil. €,“ dodáva Jurinová.


Reklama

príbuzné témy

Reklama