Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Nové propagačné video mesta Martin

Autor: Nové propagačné video mesta Martin
Foto: Nové propagačné video mesta Martin
Uverejnené: 12. júl 2022

Martin (15.07.2022) –  Mesto Martin predstavuje nové propagačné video na zviditeľnenie mesta. Ide o video, ktoré spĺňa atribúty modernej technológie, dizajnu a aj samotného prevedenia. V porovnaní s inými formami propagácie má propagačné video najväčší potenciál zaujať návštevníka nášho mesta.

V súčasnosti sú trendom dynamické videá, ktoré v krátkom čase vedia poskytnúť divákovi čo najviac informácií. Video sa sústredí na poukázanie hlavných bodov záujmu v meste Martin, ktoré môže návštevník v rámci dvoch dní vidieť a navštíviť. Cieľová skupina sú mladí aktívni ľudia, ktorých zaujíma športové a adrenalínové vyžitie, ale aj samotná kultúra. Video sa natáčalo relatívne krátko, no samotná tvorba bola oveľa dlhšia.

 

„Veľmi sa teším, že oddelenie pre stratégiu, regionálny rozvoj a cestovný ruch mesta Martin pripravilo ďalšie materiály, ktoré slúžia na propagáciu mesta Martin. Cieľom tohto projektu je prilákať čo najväčší počet návštevníkov a turistov a zviditeľniť tak naše mesto. Myslím si, že je už najvyšší čas, aby takýchto dokumentov malo mesto viac, aby sme šírili dobré meno mesta Martin nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko. Propagačné video vzniklo s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 


Reklama

príbuzné témy

Reklama