Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Žilinský samosprávny kraj získal v súťaži Do práce na bicykli 2. miesto

Autor: Žilinský samosprávny kraj získal v súťaži Do práce na bicykli 2. miesto
Foto: Žilinský samosprávny kraj získal v súťaži Do práce na bicykli 2. miesto
Uverejnené: 17. máj 2022

V národnej kampani pre podporu environmentálnych druhov dopravy získal Žilinský samosprávny kraj 2. miesto v súťaži krajov. Zapojili sa aj zamestnanci Úradu ŽSK.

Do 9-teho ročníka kampane Do práce na bicykli sa tento rok zapojilo viac ako 13 500 účastníkov z celého Slovenska. V Žilinskom kraji sa do súťaže prihlásilo 16 samospráv, z toho 786 tímov a 2718 jednotlivcov. Spolu počas mesiaca jún absolvovali 54 380 jázd na bicykli a najazdili 380 954 km, čím ušetrili 109 465,88 CO2. V súťaži o najaktívnejšiu samosprávu vyhralo tento rok opäť mesto Martin, ktoré získalo celkovo už 6 prvenstvo. Do súťaže sa v Martine aktívne zapojilo 817 cyklistov.

 

V prvej desiatke spomedzi samospráv v Žilinskom kraji sa umiestnili ešte tieto mestá: 2. miesto Litovský Mikuláš, 3. miesto Dolný Kubín, 4. miesto Žilina. „Gratulujeme Martinčanom, ktorí sa v tejto súťaži pravidelne umiestňujú na prvom mieste a rovnako tak sa teším aj z úspechu a účasti ďalších miest Žilinského kraja,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK. Úrad Žilinského samosprávneho kraja vytvoril tento rok 8 tímov, ktoré najazdili takmer 1 300 km a počas trvania kampane ušetrili viac ako 1 400 CO2.

 

Za umiestnenie na 2. mieste spomedzi samosprávnych krajov získal úrad od sponzora súťaže cyklistický stojan pre bezpečné parkovanie 10 bicyklov. „Žilinský samosprávny kraj dlhodobo pripravuje projekty týkajúce sa rozvoja cyklotrás a aktívne sa zapája aj do kampaní na ochranu životného prostredia a s tým súvisiaceho znižovania emisií. Napríklad už v tomto období pripravujeme aktivity k septembrovému Európskemu týždňu mobility, ktorého témou je LEPŠIA DOSTUPNOSŤ a hlavným sloganom CESTUJME ZODPOVEDNE. Týždeň vyvrcholí tradičným Dňom bez áut. Dosiahnutým 2. miestom sme sa utvrdili v tom, že investície samospráv vložené do cyklistickej infraštruktúry sú dobre investované a zmysluplné, “ konštatuje Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK. 


Reklama

príbuzné témy

Reklama