Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Žilinská župa prerozdelila 50 000 € z programu Dotácie predsedu ŽSK

Autor: Žilinská župa prerozdelila 50 000 € z programu Dotácie predsedu ŽSK
Foto: Žilinská župa prerozdelila 50 000 € z programu Dotácie predsedu ŽSK
Uverejnené: 04. august 2022

Dotácie získajú projekty, ktoré podporia rozvoj Žilinského kraja a zlepšia kvalitu života jeho obyvateľov a návštevníkov. Vyhlasovateľom výzvy je predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja – Erika Jurinová.

Finančné prostriedky z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022, určené na Dotácie predsedu boli poslancami Zastupiteľstva schválené vo výške 50 000 €. Žiadosti o poskytnutie dotácie župa prijímala od 07. 03. 2022 do 31. 05. 2022. O dotácie mohli požiadať obce, právnické osoby (napr. neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a pod.) a fyzické osoby.

 

Žiadosti o dotáciu zaslalo 147 subjektov, z toho 118 splnilo podmienky pre jej poskytnutie

 

V rámci dotačného programu „Dotácie predsedu ŽSK“ bude podporených 38 projektov. Žiadosti vyhodnocovala trojčlenná komisia zamestnancov. „Hodnotili sme viacero kritérií, napríklad originalitu a inovatívnosť, prínos pre obyvateľov a návštevníkov, charakter a význam aktivity. Teší ma, že môžeme finančne podporiť projekty, ktoré budú prínosom pre obyvateľov i návštevníkov Žilinského kraja. Našu podporu získali subjekty, ktoré prispejú k zmysluplnému tráveniu voľného času, osvete u mladých, kultúrnemu i športovému vyžitiu, “ objasňuje Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

 

Prostredníctvom dotačného programu „Dotácie predsedu ŽSK“ boli podporené činnosti realizované vo viacerých oblastiach: aktivity regionálneho a nadregionálneho charakteru, aktivity mimoriadneho významu, všeobecne prospešných cieľov, významných podujatí, aktivít posilňujúcich spoločnú identitu seniorov či rozvoj medzigeneračnej spolupráce.


Reklama

príbuzné témy

Reklama