Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Nadácia Kia pokračuje v budovaní technických kútikov v materských školách

Autor: Nadácia Kia pokračuje v budovaní technických kútikov v materských školách
Foto: Nadácia Kia pokračuje v budovaní technických kútikov v materských školách
Uverejnené: 06. december 2018

V roku 2019 začala Nadácia Kia Slovakia s podporou technického vzdelávania na materských školách v Žiline. Vybudovala 9 technických kútikov, v ktorých trénuje svoje technické myslenie a manuálne zručnosti ročne 600 predškolákov.

Po pozitívnej spätnej väzbe sa Nadácia Kia rozhodla v jedinečnom projekte pokračovať a tento rok prerozdelí 20 000 eur pre 8 materských škôl v Žilinskom kraji. Z prostriedkov grantu si školy  prispôsobia priestory, zakúpia pracovné stoly, náradie, materiál a ochranné prvky. V technických dielňach sa deti postupne naučia pracovať s 2D aj 3D modelmi, obkresliť ich, vyrezať a následne výrobok opracovať a pripraviť na užívanie. Majú tak možnosť vyrobiť si vlastné hračky alebo darčeky pre rodičov.

 

Technická výchova na materských školách spočíva vo využití potenciálu prirodzenej detskej zvedavosti, túžby poznávať svet a jeho fungovanie. Dôraz je kladený na poznávanie zmyslami, experimentovanie, tvorenie z prírodného materiálu. Technická gramotnosť do istej miery zahŕňa aj oblasť emotívnu – schopnosť ovládať a rozvíjať emócie pri činnosti s technikou alebo v situáciách, do ktorých technika vstupuje. V neposlednom rade sa rozvíja tímová práca, verbálne schopnosti a sociálne zručnosti.

 

Na nový rozmer vzdelávania sa môžu tešiť deti v materských školách v Malom Čepčíne, Martine, Námestove, Štefanove nad Oravou, Rabčiciach, Gôtovanoch a Tepličke nad Váhom. „Dlhodobým cieľom našej nadácie je podpora technického vzdelávania vrátane kreativity, logiky a predstavivosti. Veríme, že novým vybavením v materských školách zlepšíme manuálne zručnosti detí a zvýšime tak  ich záujem o technické vedy“, dodal správca Nadácie Kia Slovakia.

 

Zoznam podporených materských škôl

 

  • Základná škola s materskou školou Rabčice 194
  • Základná škola s materskou školou, Malý Čepčín
  • Materská škola Š. Furdeka, Martin
  • Evanjelická spojená škola, Martin
  • Materská škola, Štefanov nad Oravou
  • Materská škola, Bernolákova 252, Námestovo
  • Materská škola, Gôtovany
  • Základná škola s materskou školou, Teplička nad Váhom

Reklama

príbuzné témy

Reklama