Pozvánka do Múzea slovenskej dediny: Človek a príroda

Autor: Pozvánka do Múzea slovenskej dediny: Človek a príroda
Foto: Pozvánka do Múzea slovenskej dediny: Človek a príroda

Sedemnásty krát sa stretneme pri poznávaní prírody, jej vplyvov na človeka a človeka na prírodu v Múzeu slovenskej dediny. Na podujatie Človek a príroda Vás pozývame v nedeľu 11. septembra 2022 od 10.00 do 16.00 hod.

Neživú prírodu budeme spoznávať prostredníctvom ryžovania zlata a ukážok zlatiniek a iných minerálov vyryžovaných v slovenských potokoch a riekach. Malých aj veľkých zaujmú sukulenty, kaktusy a exotické orchidey, ktoré predstavia súkromní pestovatelia a návštevníkom zároveň dajú cenné rady pri pestovaní. Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín pripraví výstavu „mäsožraviek“, ktorá bude spojená s predajom a pestovateľskou poradňou.

 

Negatívne vplyvy rozširovania rastlín budú prezentované prostredníctvom poznávania inváznych rastlín. Živá výstavka Potvory z našich potokov predstaví bezstavovce žijúce v tečúcich vodách našich tokov. Návštevníci si budú môcť z misky vytiahnuť živú vodnú „potvorku“ a prizrieť sa jej bližšie pod mikroskopom. Nemenej zaujímavé bude aj oboznámenie sa so zaujímavosťami a osobitosťami zo života nielen slovenského, ale aj exotického hmyzu.

 

Predovšetkým pre detských návštevníkov bude pripravená Minipátračka po živočíchoch pri ľudských obydliach, počas ktorej si vyskúšajú svoju pozornosť pri hľadaní zvieratiek a ich skrýš. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s odpadovým hospodárením a s ním spojenou nevyhnutnosťou recyklácie, ktorú predstaví firma Brantner. Súčasťou prezentácie budú ekohry pre detských návštevníkov.

 

Po dlhšom období bude pripravená ukážka prípravy hubového guláša. V poobedných hodinách bude prezentovaná prednáška Naše huby spojená s hubárskou poradňou. Súčasťou podujatia bude aj burza kníh. O 13.30 h. sa v kostole z Rudna budú konať ev. a. v. služby Božie. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.


Reklama

príbuzné témy

Reklama