Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Program pre Európsky týždeň mobility v Martine

Autor: Program pre Európsky týždeň mobility v Martine
Foto: Program pre Európsky týždeň mobility v Martine
Uverejnené: 02. august 2021

Martin (07.09.2022) – Už po 13. krát sa mesto Martin zapojilo do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa pravidelne koná od 16. do 22. septembra 2022. Počas tohto týždňa sa v meste Martin uskutočnia viaceré podujatia na podporu využívania alternatívneho spôsobu dopravy. Tohtoročnou témou je „Lepšia dostupnosť“ a motiváciou slogan „Cestujme zodpovedne.“

Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 2022 sa Dopravný podnik mesta Martin, spolu s Mestom Martin, rozhodli aktívne zapojiť do kampane a to formou BEZPLATNEJ mestskej hromadnej dopravy pre držiteľov vodičských preukazov a detí do 15 rokov. Doprava zadarmo bude prebiehať v dňoch 21.9.2022 (utorok) a 22.9.2022 (streda). Aj týmto spôsobom by mesto chcelo podporiť význam mestskej hromadnej dopravy ako ideálneho druhu dopravy v mestskom priestore a podporiť zmenu správania v prospech aktívnej mobility v našom meste.

 

 

Ďalším alternatívnym druhom dopravy v našom meste, ktorý je možné využiť sú bicykle a elektrické kolobežky BOLT, ktoré počas tohto týždňa budete môcť používať za znížené ceny.

 

Od 16. do 22. septembra 2022 sa uskutočnia výchovno-vzdelávacie podujatia Dopravné ihrisko hrou na Dopravnom ihrisku na Severe určené pre deti martinských základných škôl, ktoré budú organizované v spolupráci s Mestskou políciou v Martine. Jazdíme bezpečne prechádzame ohľaduplne, tak sa volá propagačná aktivita, v rámci ktorej Mestská polícia spoločne s deťmi zo základných škôl budú v úvode kampane usmerňovať dopravu na najfrekventovanejších priechodoch pre chodov.

 

 

Okrem propagácie, bude počas tohto týždňa venovaná pozornosť aj zberu dát a to konkrétne prieskum o spôsobe využívania alternatívnych spôsobov dopravy u detí základných škôl v meste Martin. Dáta budú dôležitým prvkom pri plánovaní a doplnení  chýbajúcej cykloinfraštruktúry  a následne budú slúžiť ako podklad pre prípravu žiadostí o dotačné a mimorozpočtové zdroje.

 

Martinský týždeň mobility sa snaží svojich obyvateľov motivovať k vyhľadávaniu a používaniu alternatívnych foriem dopravy, zvyšovaniu povedomia o udržateľnej mestskej mobilite a podporiť tak zmenu správania v prospech aktívnej mobility v meste. Bližšie informácie o podujatiach v meste Martin nájdete na webovej stránke mesta www.martin.sk.


Reklama

príbuzné témy

Reklama