Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Prvý martinský TEQ ONE na Mudroňke

Autor: Prvý martinský TEQ ONE na Mudroňke
Foto: Prvý martinský TEQ ONE na Mudroňke
Uverejnené: 02. august 2021

Martin (20.09.2022) – Na začiatku školského roka osadili v športovom areáli na ZŠ P. Mudroňa v Martine prvý martinský športový teqbalový stôl, na ktorom sa dajú hrať rôzne loptové hry.

Ide o inovatívny zaoblený stôl, podobný stolno-tenisovému. Na tomto stole sa dá hrať až 5 športových hier – nohejbal, stolný tenis, tenis, volejbal a hádzaná. Teqbalový stôl budú využívať najmä žiaci na hodinách telesnej výchovy. Takýmto netradičným spôsobom si budú vytvárať vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu nielen na vyučovaní, ale aj počas záujmovej činnosti a vo svojom voľnom čase.

 

 

Veríme, že táto novinka si nájde priaznivcov nielen medzi mládežou, ale aj medzi učiteľmi a verejnosťou. Finančné prostriedky na TEQ ONE  boli získané vďaka  projektu v zamestnaneckom grante MOBIS z nadácie Pontis (3000 eur). Škola sa na projekte podieľala sumou 50 eur.


Reklama

príbuzné témy

Reklama