Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mesto Martin získalo ocenenie v projekte Odkaz pre starostu

Autor: Mesto Martin získalo ocenenie v projekte Odkaz pre starostu
Foto: Mesto Martin získalo ocenenie v projekte Odkaz pre starostu
Uverejnené: 02. august 2021

Martin (27.09.2022) – Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve. Mesto Martin získalo ocenenie v kategórii „Komunikácia s obyvateľmi“, kde sa umiestnilo na treťom mieste medzi 35 hodnotenými samosprávami s počtom nad 20 000 obyvateľov.

Odkaz pre starostu vytvorila v roku 2010 mimovládna organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Pomocou mobilnej aplikácie a internetovej stránky umožňuje obyvateľom samospráv nahlasovať rôzne typy nedostatkov, ktoré ich vo verejnom priestore obce či mesta trápia a môžu tak komunikovať o ich riešení priamo so samosprávou. Kategória komunikácie s obyvateľmi hodnotila či samosprávy vysvetlia občanom, kto sa bude ich podnetom zaoberať, kedy môžu očakávať riešenie, aj ako rýchlo na podnet reagujú.

 

 

Pred Martinom sa umiestnila Dubnica nad Váhom a hlavné mesto Bratislava

 

Ocenenie Zlaté vedro si slávnostne prevzal v utorok 27. septembra 2022 primátor mesta Martin Ján Danko spoločne s pracovníčkami Mestského úradu Renátou Habrunovou a Máriou Rovňákovou.

 

[widgetkit id="339" name="4933"]

 

„Rád by som sa poďakoval všetkým Martinčanom, že sa zaujímajú o veci verejné a posielajú prostredníctvom aplikácie Odkaz pre starostu svoje podnety a pripomienky. Poďakovanie patrí aj pracovníčkam mesta, pani Renáte Habrunovej a pani Márii Rovňákovej, ktoré tieto podnety prijímajú a vybavujú. Z ocenenia sa tešíme a verím, že to motivuje a aj presvedčí Martinčanov, že naša samospráva komunikuje otvorene a zaujímame sa o každý podnet, ktorý dostávame,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko. Najčastejšou kategóriou, v ktorej užívatelia nahlásili podnety, bola zeleň a životné prostredie. Nahlásené podnety sa týkali aj zlého parkovania či vrakov, mestského mobiliáru, nesprávneho dopravného značenia, či vizuálneho smogu.

 


Reklama

príbuzné témy

Reklama