Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Ján Danko: Martin sa hospodársky ozdravuje, dlh mesta klesá

Autor: Ján Danko: Martin sa hospodársky ozdravuje, dlh mesta klesá
Foto: Ján Danko: Martin sa hospodársky ozdravuje, dlh mesta klesá
Uverejnené: 02. august 2021

Za posledné štyri roky sa mesto Martin hospodársky výrazne ozdravuje. Jeho úverová zadlženosť klesla oproti začiatku volebného obdobia o takmer 22 percent.

 

Kým na konci roku 2018 bola miera úverovej zadlženosti mesta na úrovni 22‚61 percenta, na konci tohto roku bude na úrovni 17‚86 percenta. Na druhej strane, hodnota nehnuteľného majetku mesta vzrástla o 12 miliónov eur, zo 131 miliónov na 143 miliónov eur. Ozdravovanie mestských financií sa však nepodpísalo negatívne na investičných aktivitách Martina. Za štyri roky sa nám v Martine podarilo preinvestovať vyše 31 miliónov eur, z čoho 7‚2 milióna eur bolo z mimorozpočtových zdrojov. Od roku 2019 mesto žiadalo o finančné prostriedky v objeme 12‚86 milióna eur, do konca apríla získalo zatiaľ 5‚9 milióna eur.

 

Okrem toho Fond na podporu športu schválil refundáciu na dostavbu tréningovej hokejovej haly vo výške 862 416 eur. Medzi ďalšie podporené projekty patria napríklad rekonštrukcia bytov na Ambra Pietra vo výške 413 000 eur, refundácia tréningového futbalového štadiónu na Pltníkoch vo výške 595 000 eur, či rekonštrukcia Námestia protifašistických bojovníkov vo výške 644 000 eur, ktorá sa podarila aj zásluhou poslancov mestskej časti Podháj – Stráne.

 

Úspešné bolo mesto aj pri žiadosti z operačného programu Ľudské zdroje, na rekonštrukciu chodníkov na Robotníckej ulici dostalo 236 536 eur. V procese schvaľovania je Envirocentrum a múzeum v SIM-e, aj financie na cyklistickú infraštruktúru a vodozádržné opatrenia. Martin sa uchádza aj o finančné prostriedky na vybudovanie multifunkčnej športovej haly v areáli ZŠ Alexandra Dubčeka na Severe, o prostriedky na rekonštrukciu kina Moskva či refundáciu autobusov Dopravného podniku mesta Martin. Mesto Martin a aj celému regiónu významne pomôžu aj peniaze z tzv. územia mestského rozvoja, kde je pre nás schválených 27 miliónov eur.

 

 

Pán primátor, v akom stave ste našli mestské financie po nástupe do funkcie primátora? Martin v minulosti výrazne zasiahla nútená správa a ďalšie bolestivé, no nevyhnutné ekonomické kroky. Podpísalo sa to najmä na investičných akciách mesta, ktoré jednoducho museli byť v tom čase obmedzené. Ale o tejto realite všetci vedeli a museli s ňou pri svojej kandidatúre počítať.

 

Bolo však niečo, s čím ste nepočítali?

 

Určite. Nikto nemohol predpovedať pandémiu Covidu, ktorá bola vážnym zásahom do celého chodu mesta. A nikto nepredpovedal ani súčasnú energetickú krízu, možno najťažšiu v modernej histórii.

 

Čo bolo pre vás po nástupe do funkcie primátora v oblasti financií prioritné?

 

Najdôležitejšie bolo, aby mesto neustrnulo na celé roky v rozvoji kvôli nevyhnutnému šetreniu. Vedel som, že musíme splniť dve protichodné úlohy: na jednej strane ozdravovať mestské financie, a na druhej strane investovať, aby sa Martin skutočne rozvíjal. Veľmi ma teší, že sa nám toto ťažké zadanie podarilo vyriešiť.

 

Ako ste to zvládli?

 

Správali sme sa ako starostlivý hospodár s maximálnou zodpovednosťou voči našim spoločným peniazom a zároveň hľadali nové zdroje na investície. Výsledky hovoria jasnou rečou: úverové zaťaženie mesta sa znížilo o takmer 22 percent, no zároveň mesto investovalo možno najviac vo svojej histórii. Tretina investícií pritom išla z mimorozpočtových zdrojov. Povedané ľudskou rečou – boli sme úspešní pri získaní eurofondov, dotácií a iných finančných príspevkov.

 

Ktoré investície boli pre mesto najdôležitejšie?

 

Dokázali sme výrazne posunúť Martin vo viacerých oblastiach. Rastú nám dva úplne nové domovy sociálnych služieb, ktoré budeme čoskoro otvárať. Martin má nové ekologické autobusy a mestská hromadná doprava je pre seniorov bezplatná. Dokázali sme zrekonštruovať množstvo ciest a chodníkov. Vyrástol nám nový športový areál na Pltníkoch, vybudovali sme moderný atletický štadión a nové cyklotrasy. Preto musím priznať: veľmi ma mrzí, keď niekde čítam alebo počujem, ako sa v Martine v posledných rokoch nič neurobilo. Naopak, vzhľadom na pandémiu, krízu a potrebu ozdravovať mestské financie sa nám toho podarilo veľmi veľa.

 

Čo nás v najbližších mesiacoch a rokoch po finančnej stránke čaká?

 

Musím to povedať veľmi otvorene: čakajú nás ťažké časy. Každá samospráva má výrazné problémy s rastúcimi cenami energií, ale aj s úlohami, ktoré na ňu neustále hádže štát bez finančného krytia. Dnes naozaj nie je priestor na experimenty, pretože úspešné zvládnutie tejto pohromy si už vyžaduje skúsenosť a kompetentnosť. Nad niektorými sľubmi, čo všetko sa v Martine zrazu postaví, sa niekedy musím len pousmiať.

 

Aký bude váš recept, aby sa Martin rozvíjal aj naďalej?

 

Rovnaký ako doposiaľ. Správať sa ako zodpovedný hospodár, riešiť problémy konštruktívne a financovať čoraz väčšiu časť rozvoja mesta z iných zdrojov – európskych fondov, štátnych i neštátnych organizácií. Za štyri roky sme ukázali, že sa to dá.

 

Objednávateľ: Ján Danko, Hrdinov SNP 88, Martin
Dodávateľ: METRO, Matúša Dulu 46, IČO: 42346118, Martin

Reklama

príbuzné témy

Reklama