Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

AMFO 2022: Zasadnutie odbornej poroty

Autor: AMFO 2022: Zasadnutie odbornej poroty
Foto: AMFO 2022: Zasadnutie odbornej poroty
Uverejnené: 15. február 2015

V Turčianskom kultúrnom stredisku sa konalo zasadnutie členov odbornej poroty celoštátneho kola postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby – AMFO 2022.

Odborná porota hodnotila fotografie z celého Slovenska, nominované v krajských súťažných kolách. Do celoštátneho kola 50. ročníka postupovej súťaže AMFO 2022 bolo nominovaných 539 fotografií. Autori súťažili v troch vekových skupinách: I. do 15 rokov, II. od 15 do 25 rokov a III. nad 25 rokov, a v štyroch rôznych kategóriách: čiernobiela fotografia, farbená fotografia, cykly a seriály a experiment. Porotcovia tak nemali ľahkú úlohu pri výbere tých najlepších fotografií. Po dôkladnom uvážení napokon navrhli vystaviť 206 fotografií.

 

 

Porota zasadla v tomto zložení

 

  • predsedníčka: Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.
  • členovia: doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, Mgr. art. Katarína Poliačiková, Mgr. art. Kvet Hoa Nguyen Thi, Bc. Michaela Obšitošová
  • tajomníčka: Mgr. art. Lenka Adamčáková

 

 

Mená autoriek a autorov, ktorých fotografie budú od 4. novembra prezentované v Slovenskej národnej knižnici v Martine na záverečnej výstave celoštátneho kola AMFO 2022, môžete nájsť na oficiálnej stránke Národného osvetového centra (nocka.sk). Držiteľku/držiteľa hlavnej ceny a ďalšie umiestnenia jednotlivých súťažiacich budú zverejnené na slávnostnom vyhodnotení a vernisáži AMFO 2022 v piatok 4. novembra 2022 v SNK v Martine. Gratulujeme všetkým fotografkám a fotografom, ktorí budú súčasťou výstavy 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže AMFO 2022  a tešíme sa na spoločné stretnutie.


Reklama

príbuzné témy

Reklama