Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

10. výročie založenia SPOSA - Turiec

Autor: 10. výročie založenia SPOSA - Turiec
Foto: 10. výročie založenia SPOSA - Turiec
Uverejnené: 21. október 2022

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec, o. z. a Rodinné centrum SPOSA-Turiec dnes pripravili Deň otvorených dverí vo svojich priestoroch v Záturčí. Podujatie sa konalo pri príležitosti 10. výročia založenia SPOSA - Turiec a 5. výročia otvorenia Rodinného centra SPOSA - Turiec.

SPOSA - Turiec poskytuje deťom a dospelým s poruchou autistického spektra, ale aj celým rodinám rôzne možnosti na pravidelné stretávanie, vzdelávanie sa a vymieňanie skúseností v Rodinnom centre Sposa - Turiec v Záturčí. V rámci združenia sa jeho členovia snažia presadzovať a podporovať všetky opatrenia, ktoré by zlepšovali kvalitu života ľudí s poruchou autistického spektra. Ich hlavným cieľom je umožniť všetkým deťom i dospelým s touto poruchou vzdelávať sa primeraným spôsobom a tráviť zmysluplne voľný čas a podporiť ich začlenenie do spoločnosti.

 

 

Som nesmierne rád, že tieto priestory pre autistické deti, mládež a ich rodiny existujú a darí sa ich neustále rozvíjať a zlepšovať. Vážim si prácu združenia, obetavosť aj profesionalitu ich členov a členiek. Za mesto Martin môžem potvrdiť, že sa vždy snažíme byť nápomocní pri podpore tejto organizácie a budeme v tom pokračovať aj naďalej,“ uviedol Ján Danko, primátor mesta Martin.

 

[widgetkit id="350" name="4967"]


Reklama

príbuzné témy

Reklama