Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

McDonald's zariadil ďalšiu anglickú knižnicu v Martine

Autor: McDonald's zariadil ďalšiu anglickú knižnicu v Martine
Foto: McDonald's zariadil ďalšiu anglickú knižnicu v Martine
Uverejnené: 29. november 2018

Spoločnosť McDonald's s materskou firmou v Spojených štátoch sa počas svojej dlhoročnej pôsobnosti na Slovensku snaží poskytovať nielen kvalitné produkty a služby, ale aj pomáhať mladým ľuďom a komunitám. V týchto dňoch preto opätovne venovala anglické knihy pre vybavenie knižnice na Obchodnej akadémii na Bernolákovej ulici v Martine. Po otvorení anglických knižníc v Prešove a Nitre, tak darovala približne 50 anglických kníh vrátane dvojjazyčných formátov ďalšej strednej škole na Slovensku.

Dobrým príkladom podpory mládeže spoločnosťou McDonald's je aj organizácia tradičného školského futbalového turnaja pre deti základných škôl, ktorý ľudia poznajú ako McDonald's Cup. Jednotka na trhu v gastro segmente však podporuje nielen pohybové aktivity mladých ľudí, ale aj ich osobnostný rozvoj a zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch. Z tohto dôvodu sa spoločnosť McDonald's rozhodla pokračovať v úspešnom projekte podpory výučby anglického jazyka na stredných školách a gymnáziách. Do knižníc vybratých škôl v regiónoch postupne dodá literatúru v anglickom jazyku pre zariadenie funkčnej anglickej knižnice, ktorá bude študentom slúžiť na rozšírenie znalostí, slovnej zásoby či zlepšenie gramatiky.

 

 

Potreba aktívnej znalosti anglického jazyka nielen v osobnom, ale aj profesijnom živote je v dnešnom svete priam nutnosťou. Znalosť cudzích jazykov je jednou zo základných požiadaviek, ktorú musia spĺňať kandidáti na začatie úspešnej kariéry, či na bežnú komunikáciu v okolitom svete. ,,Množstvo spoločností pôsobiacich nielen na Slovensku vyžaduje od svojich zamestnancov aktívnu znalosť najmä anglického jazyka. V spoločnosti McDonald's myslíme na budúcnosť, a preto sa snažíme pomocou vybavenia knižníc anglickými knihami vo vybraných  stredných školách a gymnáziách podporovať jazykové vzdelávanie mladých ľudí. Študenti sa tak môžu zdokonaľovať v gramatike, slovnej zásobe a už počas štúdia sa postupne pripravovať na svoju budúcu kariérnu cestu.“ povedala Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku.

 

Dar v podobe anglickej literatúry ocenila tiež riaditeľka Obchodnej akadémie v Martine, Ing. Elena Siráňová: „Veľmi si vážime a boli sme milo prekvapení, že spoločnosť McDonald´s oslovila práve našu školu. Vyučovanie cudzích jazykov na našej škole je na vysokej úrovni a v tomto trende chceme pokračovať. Avšak neustále musíme zlepšovať jazykové  kompetencie žiakov, aby boli schopní plynule komunikovať v cudzom jazyku. Na škole chceme budovať anglickú knižnicu, pretože máme päťročný študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku, z ktorého už vyšli prví maturanti. Tento dar v podobe knižných anglických titulov od spoločnosti McDonald´s nám ju veľmi obohatí a samozrejme skvalitní vyučovací proces. Verím, že bude mať veľa čitateľov nielen z radov žiakov, ale aj ostatných učiteľov, ktorí sa tiež vzdelávajú v anglickom jazyku.“


Reklama

príbuzné témy

Reklama