Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Ako by mal vyzerať Turiec v roku 2030? Zapojte sa do prieskumu a buďte aj vy hlasom za Turiec

Autor: Ako by mal vyzerať Turiec v roku 2030? Zapojte sa do prieskumu a buďte aj vy hlasom za Turiec
Foto: Ako by mal vyzerať Turiec v roku 2030? Zapojte sa do prieskumu a buďte aj vy hlasom za Turiec
Uverejnené: 25. október 2022

Do územia UMR Martin príde v najbližších rokoch viac ako 29 miliónov eur. Do príprav strategického plánu pod názvom “Turiec 2030” sa má možnosť zapojiť aj verejnosť.

Strategický plán bude podkladom pre čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) určených pre územie UMR Martin v programovom období 2022-2029. V rámci prípravy Stratégie Turiec 2030 bola spustená webová stránka www.turiec2030.sk, ktorá bude občanov informovať o príprave a priebehu celého projektu. Aktuálne je spustený dotazník, ktorý dáva respondentom možnosť vyjadriť svoje názory na to, čo by v Turci zmenili a zlepšili v oblasti kultúry, športu, mobility, cestovného ruchu, či životného prostredia.

 

Dotazník taktiež zaznamenáva podnety o tom, čo v Turci ľuďom najviac chýba

 

"Aj vy máte možnosť ovplyvniť ako bude vyzerať Turiec v roku 2030. Vyplňte dotazník a podeľte sa s nami o svoje nápady a postrehy. Všetky pripomienky prediskutujeme a ak to bude možné, zapracujeme do Stratégie Turiec 2030. Aj na vás záleží kam poputuje 29 miliónov eur určených pre Turiec," vyzval obyvateľov Turca martinský primátor Ján Danko. Cieľom vytvorenej platformy je prepojiť regionálnych aktérov, ako i odbornú a laickú verejnosť a nastaviť tak spoločne priority ďalšieho rozvoja regiónu.

 

Platforma www.turiec2030.sk zároveň prináša regionálnym i miestnym združeniam a organizáciám možnosť informovať o svojich plánovaných projektoch prostredníctvom zverejneného formulára na zber projektových zámerov. Investície sú určené pre žiadateľov zo samospráv územia UMR Martin, ktoré zahŕňa mesto Martin, Vrútky a okolité obce Bystrička, Dražkovce, Diaková, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Sučany, Lipovec a Turčianske Kľačany. Využite túto ponúknutú príležitosť priblížiť mestá Martin a Vrútky a ich okolité obce k svojim predstavám o regióne, v ktorom chcete v roku 2030 žiť, podnikať, pracovať, vítať hostí, vychovávať deti či užívať si starobu.


Reklama

príbuzné témy

Reklama