Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

V Martine sa uskutočnil seminár pre kariérových poradcov k online hre C-Game: Mesto plné povolaní

Autor: V Martine sa uskutočnil seminár pre kariérových poradcov k online hre C-Game: Mesto plné povolaní
Foto: V Martine sa uskutočnil seminár pre kariérových poradcov k online hre C-Game: Mesto plné povolaní
Uverejnené: 20. október 2022

Dňa 18.10.2022 sa v Turčianskej knižnici v Martine konal Informačný seminár k online hre C-Game: Hra s prvkami kariérového poradenstva v meste plnom povolaní, ktorý zorganizovalo združenie K.A.B.A. Slovensko ako jeden zo šiestich partnerov zo 4 krajín EÚ.

Cieľom seminára bolo predstaviť online hru ako nástroja kariérového poradenstva výchovným/ kariérovým poradcom a všetkým pedagógom pracujúcim so žiakmi posledných ročníkov základných škôl. Seminára sa zúčastnili poradcovia nielen z Martina, ale aj z okresu Ružomberok, Žilina a viacerých okresov banskobystrického kraja. Okrem informácií o projekte a samotnej hre, mali účastníci možnosť získať prístup do backoffice prostredia pre poradcov, kde okrem sledovania výsledkov žiakov môžu generovať prístupové kódy do hry ako alternatívu prihlasovania sa prostredníctvom e-mailovej adresy a taktiež si samotnú hru vyskúšať.

 

 

Spätná väzba účastníkov bola pozitívna. Ocenili novú možnosť, ako viesť kariérové poradenstvo na základných školách a pomôcť žiakom zábavnou formou zorientovať sa medzi množstvom povolaní a zároveň aj pri výbere pre nich vhodnej strednej školy. Online hra C-Game bola dokonca ocenená Národnou cenou kariérového poradenstva, ktorú každoročne udeľuje centrum Euroguidance Slovensko spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

 

 

Viac informácií o projekte a samotnej hre nájdete na stránke http://project.c-game.cz/sk/.

 

* Seminár je súčasťou medzinárodného projektu Career guidance game in a city full of occupations č. 2019-1-CZ01-KA201-061204 spolufinancovaného z programu Európskej únie Erasmus+.


Reklama

príbuzné témy

Reklama